Vilka försäkringar behöver jag?

Behöver jag samma försäkringar när jag lever själv som med barn? Behöver jag någon särskild försäkring när jag pluggar eller har blivit pensionär?

Ett sätt att tänka kring sitt försäkringsbehov är att dela in försäkringarna i grupper: Krav enligt lag, Nödvändiga och Bra att ha. Andra försäkringar kan du till och med fundera på att prioritera bort.

OBS! Se den här informationen som tankar, idéer och exempel på hur du kan prioritera - inte som rådgivning eller personliga rekommendationer. Du måste alltid fatta egna beslut baserade på din situation och inställning till försäkringar. Se även våra särskilda tips för barnfamiljer, singelhushåll, studenter och pensionärer.

Vill du veta mer om privata försäkringar, försäkringar från arbetsgivaren och samhällets försäkringar?

Att tänka på

  • Den enda försäkring det är lag på är trafikförsäkring om du har bil. Men oftast behöver du hel- eller halvförsäkring på bilen.
  • Att ha en hemförsäkring (eller bostadsrättstillägg eller villaförsäkring) är nödvändigt. Likaså barnförsäkring om du har barn och reseförsäkring för längre resor. 
  • Det kan vara bra att ha en olycksfallsförsäkring, en sjuk- och olycksfallsförsäkring, en inkomstförsäkring, en sjukvårdsförsäkring, en pensionsförsäkring (eller pensionssparande), en eller flera livförsäkringar och en djurförsäkring om du har ett djur.
  • Det finns en rad försäkringar du kan fundera på om du verkligen behöver, till exempel försäkringar som bara gäller för en viss, begränsad sjukdom, tandvårdsförsäkringar utanför folktandvårdens, produktförsäkringar/flera olika produktförsäkringar, avbeställningsskydd via resebyrån/flygbolaget, ID-skyddsförsäkring (den är ofta onödig om det redan ingår i din hemförsäkring), förlängda motorgarantier är ofta onödiga på grund av litet innehåll.

Vilka försäkringar behöver en pensionär?

Vilka försäkringar behöver en pensionär? I stort sett ska du fortsätta som innan du slutade arbeta, men kanske minska på vissa försäkringsbelopp. Ibland sänks försäkringsbelopp i försäkringar du redan har automatiskt bara för att du blivit äldre, så det bör du kontrollera. Dessutom kan nya behov uppstå, till exempel om du börjar göra långresor så ska de givetvis försäkras.

OBS! Se den här informationen som tankar, idéer och exempel på hur man kan prioritera - inte som rådgivning eller personliga rekommendationer. Du måste alltid fatta egna beslut baserat på din situation och inställning till försäkringar.

Krav enligt lag

Du behöver en trafikförsäkring för en bil och MC. Oftast behöver du en hel- eller halvförsäkring, utöver trafikförsäkringen.

Bilförsäkring och MC-försäkring

Nödvändiga försäkringar

Du behöver ha en hemförsäkring och reseförsäkring för längre resor.

Hemförsäkring
Reseförsäkring

Bra att ha

Olycksfallsförsäkring, efterlevandeskydd, livförsäkring och djurförsäkring är bra att ha.

Olycksfallsförsäkring
Efterlevandeskydd och livförsäkring
Djurförsäkring
Sjukvårdsförsäkring

Fundera på om du verkligen behöver

Vissa försäkringar kan du vara särskilt uppmärksam på om du behöver – och till och med se upp för.

Produktförsäkringar
Extra avbeställningsskydd
ID-skydd
"Begravningsförsäkring"

Fallgropar att se upp för

Här är några vanliga fallgropar, det vill säga viktiga saker som kan vara lätta att missa.

Fallgropar