Besöksförsäkring – krav för de flesta besökare från länder utanför EU

Medborgare utanför EU på resa in i Sverige, behöver en individuell medicinsk reseförsäkring, så kallad besöksförsäkring, för att få visum eller uppehållstillstånd.

Om du som inte är EU medborgare vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Vill du stanna längre krävs uppehållstillstånd. I båda fallen krävs oftast att du skaffat en besöksförsäkring.

Du kan också teckna den åt en gäst som ska besöka dig från utlandet eller om du själv flyttar hem efter en utlandsvistelse och är utskriven ur Försäkringskassan.

En besöksförsäkring måste köpas före inresan till Sverige. Den kan köpas hos ett fåtal försäkringsbolag i Sverige. De visas i vår jämförelse av besöksförsäkringar.

Att tänka på

  • Medborgare i länder utanför EU behöver ha en besöksförsäkring för att få visum eller uppehållstillstånd i Sverige.
  • Besöksförsäkringarna täcker kostnader på minst 30 000 euro i alla Schengenländer för bland annat akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.
  • Skaffa besöksförsäkringen innan du besöker Sverige. Den kan köpas antingen i hemlandet eller i Sverige. 
Jämför besöksförsäkringar

Utökat reseskydd för EU-medborgare

Du som är EU-medborgare kan skaffa en så kallad besöksförsäkring för att förbättra ditt reseskydd.

EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet) ger dig rätt till vård när du reser inom EU/EES och Schweiz, till exempel vård vid sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Du betalar enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar. 

Däremot täcker inte EU-kortet allt. EU-medborgare kan skaffa en besöksförsäkring för att täcka upp vad det europeiska sjukförsäkringskortet inte omfattar och ersätter -   med till exempel möjlighet till hemtransport med ambulansflyg.

 

Vanliga frågor

Mina föräldrar kommer på besök från Kosovo. Kan jag teckna en försäkring för sjukvård åt dem som gäller i mer än 90 dagar?

Eftersom de är från ett land utanför EU och ska stanna längre än 90 dagar krävs att de ansöker om uppehållstillstånd. För att få det krävs att de har en besöksförsäkring, som måste köpas före inresan. Ni kan undersöka om det finns försäkringar i Kosovo som uppfyller Migrationsverkets krav. Annars kan du teckna en svensk besöksförsäkring. Ni väljer försäkringstid när ni tecknar försäkringen och har sedan möjlighet att förlänga den. Jämför besöksförsäkringar här.

Min pojkvän från Sydafrika tänker komma på besök. Han behöver en försäkring för att få visum. Vad ska han göra?

Han ska teckna en besöksförsäkring, som gäller i upp till 90 dagar och som måste köpas före inresan. Ni undersöka om en sådan finns i Sydafrika eller teckna en svensk besöksförsäkring. Ni väljer försäkringstid när ni tecknar försäkringen och har sedan möjlighet att förlänga den. Jämför besöksförsäkringar här.