Besöksförsäkring – krav för de flesta besökare från länder utanför EU

Medborgare utanför EU behöver ofta visum för att få resa in i Sverige. Ska man stanna en längre period krävs uppehållstillstånd. För att få visum eller uppehållstillstånd krävs oftast att man först skaffat en individuell, medicinsk reseförsäkring - en så kallad besöksförsäkring. 

Om du vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om tillstånd för besöket. Vilket tillstånd du ska söka beror på hur länge du vill stanna. Om du vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Vill du stanna längre krävs uppehållstillstånd. I båda fallen krävs oftast att du skaffat en besöksförsäkring.

Det är rekommenderat att man har en besöksförsäkring även om man kommer från ett land utan visumkrav. Medborgare i EU och Norden kan också teckna en besöksförsäkring men för dem är det inget krav utan skälet är att försäkringen ger dem ett mer heltäckande reseskydd, med till exempel möjlighet till ambulansflyg hem.

En besöksförsäkring måste köpas före inresan till Sverige. Den kan köpas av bolag i Sverige - de visas i vår jämförelse av besöksförsäkringar- eller från några internationella försäkringsbolag, Aetna International och IMG Global uppger att de kan erbjuda försäkring. 

Att tänka på

  • Medborgare i länder utanför EU behöver ha en besöksförsäkring för att få visum eller uppehållstillstånd i Sverige.
  • Besöksförsäkringen täcker bland annat akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.
  • Skaffa besöksförsäkringen innan du besöker Sverige. Den kan köpas antingen i hemlandet eller i Sverige. Ibland krävs det att en anhörig, bosatt i Sverige, tecknar försäkringen åt dig.
  • Medborgare i EU och Norden kan också teckna en besöksförsäkring men för dem är det inget krav utan skälet är att försäkringen ger ett mer heltäckande reseskydd med till exempel möjlighet till ambulansflyg hem.
  • Det är få svenska försäkringsbolag som erbjuder besöksförsäkringar. Det finns i dagsläget två. 
Jämför besöksförsäkringar

Utökat reseskydd för EU-medborgare

Du som är EU-medborgare kan skaffa en så kallad besöksförsäkring för att förbättra ditt reseskydd.

EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet) ger dig rätt till vård när du reser inom EU/EES och Schweiz, till exempel vård vid sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Du betalar enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar. 

Däremot täcker inte EU-kortet allt. EU-medborgare kan skaffa en besöksförsäkring för att täcka upp vad det europeiska sjukförsäkringskortet inte omfattar och ersätter -   med till exempel möjlighet till hemtransport med ambulansflyg.

 

Vanliga frågor

Mina föräldrar kommer på besök från Kosovo. Kan jag teckna en försäkring för sjukvård åt dem som gäller i mer än 90 dagar?

Eftersom de är från ett land utanför EU och ska stanna längre än 90 dagar krävs att de ansöker om uppehållstillstånd. För att få det krävs att de har en besöksförsäkring, som måste köpas före inresan. Ni kan undersöka om det finns försäkringar i Kosovo som uppfyller Migrationsverkets krav. Annars kan du teckna en svensk besöksförsäkring. Ni väljer försäkringstid när ni tecknar försäkringen och har sedan möjlighet att förlänga den. Jämför besöksförsäkringar här.

Min pojkvän från Sydafrika tänker komma på besök. Han behöver en försäkring för att få visum. Vad ska han göra?

Han ska teckna en besöksförsäkring, som gäller i upp till 90 dagar och som måste köpas före inresan. Ni undersöka om en sådan finns i Sydafrika eller teckna en svensk besöksförsäkring. Ni väljer försäkringstid när ni tecknar försäkringen och har sedan möjlighet att förlänga den. Jämför besöksförsäkringar här.