Jämför besöksförsäkringar

Resenärer från vissa länder måste ha en särskild reseförsäkring när de besöker Sverige.  Här kan du jämföra innehållet i besöksförsäkringar som säljs i Sverige.

Vi jämför vad besöksförsäkringar innehåller 

Här kan du jämföra besöksförsäkringar. Vi har valt ut de viktigaste delarna i försäkringsskyddet. En person som bor utanför EU behöver ha en försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. Den krävs som regel för att man ska få visum hit eller upphållstillstånd. En sådan försäkring ger ersättning för kostnader vid akut sjukvård, akut tandvård, vid olycksfall, för resor i samband med sjukvård, hemresa eller hemtransport samt transport av avliden och begravningskostnader.

Köp försäkringen före besöket

En besöksförsäkring måste alltid tecknas före besöket i Sverige. Det finns besöksförsäkringar som kan tecknas i hemlandet men i Sverige finns endast de vi jämför här. Ibland krävs att någon som är stadigvarande bosatt i Sverige tecknar försäkringen åt dig.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss