Jämför besöksförsäkringar

Medborgare i länder utanför EU ska ha en försäkring för sjukvård när de besöker Sverige. Om du ska stanna i Sverige i max 90 dagar kan du teckna en besöksförsäkring eller omvänd reseförsäkring som den också kallas. Ska du stanna längre än 90 dagar behöver du en heltäckande sjukförsäkring som ersätter vårdkostnader på minst 10 miljoner kronor. Läs om Besöksförsäkringar

Medborgare i länder utanför EU ska ha en försäkring för sjukvård när de besöker Sverige. Om du ska stanna i Sverige i max 90 dagar kan du teckna en besöksförsäkring eller omvänd reseförsäkring som den också kallas. Ska du stanna längre än 90 dagar behöver du en heltäckande sjukförsäkring som ersätter vårdkostnader på minst 10 miljoner kronor. Läs om Besöksförsäkringar

Hel översikt

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktigt innehåll. Ersätts det eller inte? Med hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

Vi jämför vad besöksförsäkringar innehåller 

Här kan du jämföra besöksförsäkringar. Vi har valt ut de viktigaste delarna i försäkringsskyddet. En person som bor utanför EU behöver ha en försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. Den krävs som regel för att man ska få visum hit. En sådan försäkring ger ersättning för kostnader vid akut sjukvård, akut tandvård, vid olycksfall, för resor i samband med sjukvård, hemresa eller hemtransport samt transport av avliden och begravningskostnader.

Köp försäkringen före besöket

Försäkringen kan antingen köpas i hemlandet eller i Sverige, men den måste alltid köpas före besöket i Sverige. Alla länder har dock inte sådana försäkringar och då måste du köpa den i Sverige. Observera att ingen av de här försäkringarna innehåller ansvarsskydd eller rättskydd. 

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in ett representativt urval av företag och produkter och vi lyfter fram både viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför inte premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.