Besöksförsäkringar

Du som ska besöka Sverige och inte är medborgare i EU måste teckna en särskild försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. 

Om du ska stanna i Sverige i max 90 dagar kan du teckna en besöksförsäkring eller en omvänd reseförsäkring, som den också kallas. Om du vill stanna längre än 90 dagar eller tänker flytta till Sverige behöver du en heltäckande sjukförsäkring. 

Att tänka på

  • Medborgare i länder utanför EU behöver ha en besöksförsäkring när de besöker Sverige.
  • Besöksförsäkringen täcker akut sjukvård och gäller i max 90 dagar.
  • Köp besöksörsäkringen  innan du besöker Sverige. Den kan köpas antingen i hemlandet eller i Sverige.
  •  Ska du stanna längre än Sverige än 90 dagar i Sverige behöver du en heltäckande sjukförsäkring. Den ska täcka vårdkostnader på minst 10 miljoner kronor. 
  • Det är få försäkringsbolag som erbjuder en heltäckande sjukförsäkring. Läs mer om hur du ansöker om heltäckande sjukförsäkring

Besök under 90 dagar - Försäkringar för utländska medborgare

Du som är medborgare i ett land utanför EU behöver ha en besöksförsäkring när du besöker Sverige. Försäkringen täcker akut sjukvård och gäller i max 90 dagar.

En besöksförsäkring eller en omvänd reseförsäkring, som den också kallas, krävs som regel för att du som besöker Sverige ska få visum. Den måste alltid köpas före besöket i Sverige.

Försäkringen ska ge ersättning för kostnader vid akut tandvård, vid olycksfall, för resor i samband med sjukvård, hemresa eller hemtransport samt transport av avliden och begravningskostnader.

Försäkringen kan antingen köpas i hemlandet eller i Sverige. Alla länder har dock inte sådana försäkringar och då måste du köpa den i Sverige. 

Besöksförsäkringen gäller under max 90 dagar.  Vill du stanna längre i Sverige behöver du ha en heltäckande sjukförsäkring.

Vanliga frågor

Mina föräldrar kommer till Sverige på besök och behöver en försäkring

För att få visum krävs att de har en försäkring som ersätter kostnader för akut sjukdom och olycksfall.

Kan man inte skaffa en försäkring i sitt hemland finns det så kallade omvända reseförsäkringar att teckna i Sverige. Är de yngre än 70 år finns flera försäkringsbolag att välja på. Är de över 70 år kan IHI Bupa (www.ihi.com) erbjuda försäkring.