Besöksförsäkringar

Du som ska besöka Sverige och inte är medborgare i EU måste teckna en särskild försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. 

Om du ska stanna i Sverige i max 90 dagar kan du teckna en besöksförsäkring eller en omvänd reseförsäkring, som den också kallas. Om du vill stanna längre än 90 dagar eller tänker flytta till Sverige behöver du en heltäckande sjukförsäkring. 

Att tänka på

  • Medborgare i länder utanför EU behöver ha en besöksförsäkring när de besöker Sverige.
  • Besöksförsäkringen täcker akut sjukvård och gäller i max 90 dagar.
  • Köp besöksörsäkringen  innan du besöker Sverige. Den kan köpas antingen i hemlandet eller i Sverige.
  •  Ska du stanna längre än Sverige än 90 dagar i Sverige behöver du en heltäckande sjukförsäkring. Den ska täcka vårdkostnader på minst 10 miljoner kronor. 
  • Det är få försäkringsbolag som erbjuder en heltäckande sjukförsäkring. Läs mer om hur du ansöker om heltäckande sjukförsäkring
Jämför besöksförsäkringar

Besök över 90 dagar - Försäkringar för utländska medborgare

Om ditt besök i Sverige ska vara längre tid än 90 dagar räcker inte en besöksförsäkring utan du behöver ha en heltäckande sjukförsäkring.

För att sjukförsäkringen ska kunna klassificeras som heltäckande måste den avse nödvändig sjukvård till ett belopp på minst 10 miljoner kronor. Den ska inte innehålla några begränsningar för nödvändig sjukvård och vara giltig i minst ett år från det datum du kom till Sverige. Din heltäckande sjukförsäkring kan antingen vara offentlig eller privat.

Läs på Skatteverkets hemsida om skillnaden mellan heltäckande offentlig och heltäckande privat sjukförsäkring och vilka kriterier som ska vara uppfyllda.

På skatteverket kan du också läsa om vilka övriga regler som gäller för en längre vistelse (över 90 dagar). 

Ansöka om heltäckande sjukförsäkring

Det är svårt för personer som inte är medborgare i EU att teckna en heltäckande sjukförsäkring i Sverige.

Ansöka om heltäckande sjukförsäkring

Vanliga frågor

Mina föräldrar kommer till Sverige på besök och behöver en försäkring

För att få visum krävs att de har en försäkring som ersätter kostnader för akut sjukdom och olycksfall.

Kan man inte skaffa en försäkring i sitt hemland finns det så kallade omvända reseförsäkringar att teckna i Sverige. Är de yngre än 70 år finns flera försäkringsbolag att välja på. Är de över 70 år kan IHI Bupa (www.ihi.com) erbjuda försäkring.