Olycksfallsförsäkringar

Har du en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Utöver att du själv tecknat en olycksfallsförsäkring kan du omfattas av någon gruppolycksfallsförsäkring genom till exempel ditt arbete. Du kan få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar för samma skada. 

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Det definierar försäkringsbolagen som en kroppsskada efter en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. En olycksfallsförsäkring är också viktig att ha om en skada du drabbas av blir bestående. Då finns det möjlighet till invaliditetsersättning. 

Innehållet i försäkringarna varierar men du kan få ersättning om du till exempel:

  • får kostnader i samband med vård
  • får ett ärr efter en skada
  • får ett benbrott, då kan ett engångsbelopp betalas ut 
  • avlider på grund av olycksfallet
  • får en bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet)
  • inte kan arbeta och arbetsoförmågan är bestående (ekonomisk invaliditet).

Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir.

Ingår du i en gruppförsäkring?

Förutom om du själv tecknat en olycksfallsförsäkring kan du omfattas av en gruppolycksfallsförsäkring. Gruppförsäkringar är försäkringar där en gruppföreträdare, till exempel en arbetsgivare, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning. Antingen har du försäkringen eftersom den är obligatorisk eller så erbjuds du att tevkna den - som en frivillig gruppförsäkring. Läs mer om Gruppförsäkringar.

Att tänka på

  • Kontrollera om du omfattas av flera försäkringar. Ibland kan det ingå en olycksfallsförsäkring via jobbet, fackförbundet eller någon förening du är med i
  • Ersättningen sänks när du blir äldre
  • Försäkringen gäller vanligtvis inte vid riskfyllda aktiviteter.
Jämför olycksfallsförsäkringar

Välja olycksfallsförsäkring

Här hittar du några viktiga saker att tänka på när du ska teckna en olycksfallsförsäkring eller vill se över ditt försäkringsskydd.

Tänk på att du kan omfattas av en olycksfallsförsäkring genom till exempel din arbetsgivare, facket eller som medförsäkrad i din partners försäkring. Ta reda på vad din olycksfallsförsäkring omfattar eller vilket skydd du saknar och kan behöva komplettera med. Tänk på att du kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada om du får bestående besvär.

Gruppförsäkring eller individuell försäkring

Kontrollera om du redan omfattas av en försäkring.

Välja försäkringsbelopp
Din ålder spelar roll
Sänks försäkringsbeloppet med åldern?
Inget skydd på resa
Riskfyllda aktiviteter och sport

Vanliga frågor

Hur kan en läkare som jag aldrig träffat bedöma min invaliditetsgrad?

Försäkringsläkarens roll är att tolka det medicinska underlaget som finns i ditt ärende, inte att undersöka patienter. Försäkringsläkaren hjälper skadereglaren att bedöma vad som står i din sjukjournal och i de intyg du lämnat in. Det är försäkringsbolaget som fattar beslut om invaliditetsgrad och skadereglaren använder försäkringsläkare som rådgivare.

Hur ska jag vara försäkrad i skidbacken?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Riskfyllda aktiviteter som off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden är många gånger undantagna i olycksfallsförsäkringarna. Även reseförsäkringarna har ofta liknande undantag.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd, men har ofta låga ersättningsbelopp.

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Jag ska hoppa fallskärm, detta är en riskfylld aktivitet, hur försäkrar jag mig?

Börja med att ta reda på om de försäkringar som du har (t ex olycksfallsförsäkring och hemförsäkringens reseskydd) ger ett skydd om du skulle skada dig vid fallskärmshoppning.

Via facket eller din arbetsgivare kanske du har en gruppförsäkring. Gruppförsäkringar har ofta inte undantag för riskfyllda aktiviteter, men se till att försäkringen gäller dygnet runt och på fritiden.

Om försäkringsvillkoret inte täcker den sport som du ägnar dig åt får du teckna en separat tilläggsförsäkring som gäller för extrema sporter. Är du medlem i en organisation/förening till exempel Fallskärmsförbundet kan du ansluta dig till deras medlemsförsäkring. Är det på resa du ska hoppa fallskärm bör du teckna en reseförsäkring för extremsport.

Jag är i 60-årsåldern. Bör jag ha kvar min olycksfallsförsäkring?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vill du köpa en olycksfallsförsäkring efter 55 års ålder fråga efter en seniorförsäkring (även kallad 55+ försäkring) som gäller livet ut. En seniorförsäkring erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vuxen olycksfallsförsäkring.