Olycksfallsförsäkringar

Har du en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Utöver att du själv tecknat en olycksfallsförsäkring kan du omfattas av någon gruppolycksfallsförsäkring genom till exempel ditt arbete. Du kan få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar för samma skada. 

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Det definierar försäkringsbolagen som en kroppsskada efter en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. En olycksfallsförsäkring är också viktig att ha om en skada du drabbas av blir bestående. Då finns det möjlighet till invaliditetsersättning. 

Innehållet i försäkringarna varierar men du kan få ersättning om du till exempel:

  • får kostnader i samband med vård
  • får ett ärr efter en skada
  • får ett benbrott, då kan ett engångsbelopp betalas ut 
  • avlider på grund av olycksfallet
  • får en bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet)
  • inte kan arbeta och arbetsoförmågan är bestående (ekonomisk invaliditet).

Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden om olycksfallsförsäkringar

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden - Anmäl till skolförsäkringen om ditt barn får en skada

Ingår du i en gruppförsäkring?

Förutom om du själv tecknat en olycksfallsförsäkring kan du omfattas av en gruppolycksfallsförsäkring. Gruppförsäkringar är försäkringar där en gruppföreträdare, till exempel en arbetsgivare, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning. Antingen har du försäkringen eftersom den är obligatorisk eller så erbjuds du att teckna den - som en frivillig gruppförsäkring. Läs mer om Gruppförsäkringar.

Att tänka på

  • Kontrollera om du omfattas av flera försäkringar. Ibland kan det ingå en olycksfallsförsäkring via jobbet, fackförbundet eller någon förening du är med i
  • Ersättningen sänks när du blir äldre
  • Försäkringen gäller vanligtvis inte vid riskfyllda aktiviteter.
Jämför olycksfallsförsäkringar

Vad ersätts i olycksfallsförsäkringar?

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning både för dina skador och merkostnader som beror på dem. Ersättningen kan betalas ut i form av ett fast belopp eller beräknat på det försäkringsbelopp du har valt.

Ersättningarna skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen och i vår jämförelse av olycksfallsförsäkringar framgår vilka skador bolagen ersätter och med hur mycket.

Ersättningar du kan ha rätt till från din olycksfallsförsäkring

Här räknar vi upp viktiga ersättningar du kan ha rätt till från din olycksfallsförsäkring.

Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Engångsbelopp för vissa skador
Sjukvårds- och tandskadekostnader
Akutersättning och sjukhusvistelse
Ersättning för ärr
Ersättning vid dödsfall
Tillägg för vissa diagnoser
Riskfyllda aktiviteter och sport
Inget skydd på resa

Vanliga frågor

Hur kan en läkare som jag aldrig träffat bedöma min invaliditetsgrad?

Försäkringsläkarens roll är att tolka det medicinska underlaget som finns i ditt ärende, inte att undersöka patienter. Försäkringsläkaren hjälper skadereglaren att bedöma vad som står i din sjukjournal och i de intyg du lämnat in. Det är försäkringsbolaget som fattar beslut om invaliditetsgrad och skadereglaren använder försäkringsläkare som rådgivare.

Hur ska jag vara försäkrad i skidbacken?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Riskfyllda aktiviteter som off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden är många gånger undantagna i olycksfallsförsäkringarna. Även reseförsäkringarna har ofta liknande undantag.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd, men har ofta låga ersättningsbelopp.

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Jag är i 60-årsåldern. Bör jag ha kvar min olycksfallsförsäkring?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vill du köpa en olycksfallsförsäkring efter 55 års ålder fråga efter en seniorförsäkring (även kallad 55+ försäkring) som gäller livet ut. En seniorförsäkring erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vuxen olycksfallsförsäkring.