Olycksfallsförsäkringar

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för ett olycksfall. Du kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada. 

Försäkringsbolagen definierar ett olycksfall som en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Förslitningsskador eller åldersförändringar ersätts inte. Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt.

Innehållet i försäkringarna varierar men du kan till exempel få ersättning för:

  • ärr
  • kostnader i samband med vård
  • bestående kroppsskada eller arbetsoförmåga.

Att tänka på

Jämför olycksfallsförsäkringar

Vad ersätts i olycksfallsförsäkringar?

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning både för dina skador och merkostnader som beror på dem. Ersättningen kan betalas ut i form av ett fast belopp eller beräknat på det försäkringsbelopp du har valt.

Ersättningarna skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen och i vår jämförelse av olycksfallsförsäkringar framgår vilka skador bolagen ersätter och med hur mycket.

Ersättningar du kan ha rätt till från din olycksfallsförsäkring

Här räknar vi upp viktiga ersättningar du kan ha rätt till från din olycksfallsförsäkring.

Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Engångsbelopp för vissa skador
Sjukvårds- och tandskadekostnader
Akutersättning och sjukhusvistelse
Ersättning för ärr
Ersättning vid dödsfall
Tillägg för vissa diagnoser
Riskfyllda aktiviteter och sport
Inget skydd på resa

Vanliga frågor

Försäkringsbolaget nekar mig ersättning för mitt ärr eftersom det inte har behandlats av läkare. Har försäkringsbolaget rätt?

Ja, i villkoren står det ofta att du måste ha uppsökt sjukhusvård och ärret måste ha tejpats, limmats eller sytts.

Hur kan en läkare som jag aldrig träffat bedöma min invaliditetsgrad?

Försäkringsläkarens roll är att tolka det medicinska underlaget som finns i ditt ärende, inte att undersöka patienter. Försäkringsläkaren hjälper skadereglaren att bedöma vad som står i din sjukjournal och i de intyg du lämnat in. Det är försäkringsbolaget som fattar beslut om invaliditetsgrad och skadereglaren använder försäkringsläkare som rådgivare.

Hur ska jag vara försäkrad i skidbacken?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Riskfyllda aktiviteter som off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden är många gånger undantagna i olycksfallsförsäkringarna. Även reseförsäkringarna har ofta liknande undantag.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd, men har ofta låga ersättningsbelopp.

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Jag är i 60-årsåldern. Bör jag ha kvar min olycksfallsförsäkring?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vill du köpa en olycksfallsförsäkring efter 55 års ålder fråga efter en seniorförsäkring (även kallad 55+ försäkring) som gäller livet ut. En seniorförsäkring erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vuxen olycksfallsförsäkring.