Olycksfallsförsäkringar

Har du en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Utöver att du själv tecknat en olycksfallsförsäkring kan du omfattas av någon gruppolycksfallsförsäkring genom till exempel ditt arbete. Du kan få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar för samma skada. 

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Det definierar försäkringsbolagen som en kroppsskada efter en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. En olycksfallsförsäkring är också viktig att ha om en skada du drabbas av blir bestående. Då finns det möjlighet till invaliditetsersättning. 

Gammaldags mikrofon Lyssna på Försäkringspodden om olycksfallsförsäkringar

Innehållet i försäkringarna varierar men du kan få ersättning om du till exempel:

  • får kostnader i samband med vård
  • får ett ärr efter en skada
  • får ett benbrott, då kan ett engångsbelopp betalas ut 
  • avlider på grund av olycksfallet
  • får en bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet)
  • inte kan arbeta och arbetsoförmågan är bestående (ekonomisk invaliditet).

Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir.

Ingår du i en gruppförsäkring?

Förutom om du själv tecknat en olycksfallsförsäkring kan du omfattas av en gruppolycksfallsförsäkring. Gruppförsäkringar är försäkringar där en gruppföreträdare, till exempel en arbetsgivare, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning. Antingen har du försäkringen eftersom den är obligatorisk eller så erbjuds du att teckna den - som en frivillig gruppförsäkring. Läs mer om Gruppförsäkringar.

Att tänka på

  • Kontrollera om du omfattas av flera försäkringar. Ibland kan det ingå en olycksfallsförsäkring via jobbet, fackförbundet eller någon förening du är med i
  • Ersättningen sänks när du blir äldre
  • Försäkringen gäller vanligtvis inte vid riskfyllda aktiviteter.
Jämför olycksfallsförsäkringar

Seniorförsäkring - för dig över 50 år

Behovet av att ha ett bra olycksfallsskydd minskar inte bara för att du blir äldre. I vissa fall kan försäkringsbehovet till och med öka i och med att försäkringar som du haft till exempel genom din anställning upphör när du går i pension.

Försäkringsbolagen säljer vanligtvis försäkringar för alla åldrar men det finns en del att uppmärksamma i olycksfallsförsäkringar när du blir äldre. En del försäkringsbolag säljer särskilda seniorförsäkringar och de kännetecknas av att de först går att teckna efter en viss ålder. Åldern kan variera mellan bolagen men ofta gäller 50 - 55 år.

Viktigt att tänka på när du blir äldre

Olycksfallsförsäkringarnas omfattning och ersättningar kan förändras när du blir äldre. Kanske har du heller inte samma försäkringsskydd från jobbet.

Gruppförsäkringar kan upphöra
Ålder för nyteckning och maxålder
Tillägg för allvarliga sjukdomar och andra diagnoser

Försäkringsbeloppet kan sjunka med åldern

I en del bolag sänks försäkringsbeloppet och därmed ersättningarna ju äldre du blir, så kallad avtrappning. Hur stor den årliga sänkningen blir skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen och är därför viktig att jämföra när du ska välja försäkring. I gruppförsäkringar kan avtrappningen börja redan vid 30 års ålder.

Så mycket kan försäkringsbeloppet sänkas
Även rätten till ersättning kan upphöra med åldern
Ersättning vid arbetsoförmåga sätts oftast ned eller upphört

Vanliga frågor

Hur kan en läkare som jag aldrig träffat bedöma min invaliditetsgrad?

Försäkringsläkarens roll är att tolka det medicinska underlaget som finns i ditt ärende, inte att undersöka patienter. Försäkringsläkaren hjälper skadereglaren att bedöma vad som står i din sjukjournal och i de intyg du lämnat in. Det är försäkringsbolaget som fattar beslut om invaliditetsgrad och skadereglaren använder försäkringsläkare som rådgivare.

Hur ska jag vara försäkrad i skidbacken?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Riskfyllda aktiviteter som off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden är många gånger undantagna i olycksfallsförsäkringarna. Även reseförsäkringarna har ofta liknande undantag.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd, men har ofta låga ersättningsbelopp.

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Jag är i 60-årsåldern. Bör jag ha kvar min olycksfallsförsäkring?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vill du köpa en olycksfallsförsäkring efter 55 års ålder fråga efter en seniorförsäkring (även kallad 55+ försäkring) som gäller livet ut. En seniorförsäkring erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vuxen olycksfallsförsäkring.