There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Jämför olycksfallsförsäkring - Se poäng | Konsumenternas | Konsumenternas

Jämför olycksfallsförsäkringar

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Om en skada blir bestående finns det möjlighet till invaliditetsersättning. Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir, ofta med flera procent per år. Tänk på att du kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada om du får bestående besvär. Läs mer om vad som ersätts

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Om en skada blir bestående finns det möjlighet till invaliditetsersättning. Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir, ofta med flera procent per år. Tänk på att du kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada om du får bestående besvär. Läs mer om vad som ersätts

Jämför villkor

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktigt innehåll. Ersätts det eller inte? Med hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

Hur ersätts medicinsk och ekonomisk invaliditet i din olycksfallsförsäkring?

Vi jämför villkoren i de olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt eller som en gruppförsäkring.

De viktigaste delarna i en olycksfallsförsäkring är ersättningen för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Ersättningens storlek påverkas av vilket försäkringsbelopp du valt. Det finns skillnader mellan försäkringarna i ersättning vid sjukhusvistelse, vid vilken ålder möjligheten till ersättning upphör och hur försäkringsbeloppet sänks med åldern.

Gäller försäkringen för din idrott?

Om du utövar en viss idrott kan det vara bra att ta reda på om försäkringen gäller för olycksfallsskador i samband med den.

En eller flera försäkringar?

Tänk på att du kan omfattas av en olycksfallsförsäkring genom till exempel din arbetsgivare, facket eller som medförsäkrad i din partners försäkring. Med hjälp av våra jämförelser kan du ta reda på vad din olycksfallsförsäkring omfattar eller vilket skydd du saknar och kan behöva komplettera med. Tänk på att du kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada om du får bestående besvär.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss