Dolda felförsäkringar

En dolda felförsäkring kan skydda säljaren av en fastighet om den nya husköparens hittar ett dolt fel i fastigheten.

Den som säljer sitt hus ansvarar för dolda fel i fastigheten i 10 år efter försäljningen. I samband med husförsäljningen erbjuder fastighetsmäklare ofta en dolda felförsäkring. Försäkringen kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel men den täcker långt ifrån alla dolda fel.

Att tänka på

  • En dolda felförsäkring kan skydda säljaren om husköparen upptäcker dolda fel på fastigheten.
  • En dolda felförsäkring har många undantag och omfattar främst bostadshusets konstruktion.
  • Husköpare bör alltid göra en egen besiktning av huset, även om säljaren har en säljarbesiktning och en dolda felförsäkring.

Sälja med dolda felförsäkring

Du som ska sälja din villa eller fritidshus kan teckna en så kallad dolda felförsäkring genom din fastighetsmäklare eller hos ett par, tre andra företag. Försäkringen kan också kallas ”säljarförsäkring” eller ”överlåtelseförsäkring”. 

En dolda felförsäkring går att teckna hos fastighetsmäklare eller direkt hos Hemverket, Gar-Bo Försäkringar AB eller hos Anticimex Försäkringar AB. 

Skydd mot köparens krav

Försäkringen ger dig som säljare ett visst skydd mot köparens eventuella krav på grund av dolda fel. Skyddet består primärt i att försäkringsbolaget åtar sig att utreda ditt ansvar som säljare. Försäkringsbolaget kan sedan företräda dig om du hamnar i tvist med köparen och om tvisten går till domstol. Om du bedöms vara ansvarig för ett dolt fel i fastigheten, kan försäkringen också betala ut ersättning till köparen. Då får du som regel betala en självrisk på cirka 30% av prisbasbeloppet.

Gäller oftast bara bostadsbyggnaden

Försäkringsskyddet är i huvudsak begränsat till dolda fel som rör själva bostadsbyggnadens konstruktion. 

Många undantag