Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Dolda felförsäkringar

En försäkring för dolda fel kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel i fastigheten.

Säljarens ansvar

Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka. Om du inte lämnar sådan information kan du ha brustit i din upplysningsplikt. Upplysningsplikten för dig som säljare omfattar hela fastigheten, det vill säga både mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer.  

Köparens ansvar

Som köpare måste du alltid göra en egen besiktning av huset. Du har en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du måste göra en noggrann och ingående besiktning av hela fastigheten. Med detta menas både mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, radonförekomst, eldstad och skorsten.

Du kan antingen utföra besiktningen själv eller anlita en sakkunnig besiktningsman. 

Att tänka på

  • En dolda felförsäkring köps normalt av den som säljer sitt hus, ofta genom en fastighetsmäklare.
  • Försäkringen kan skydda säljaren från vissa krav om köparen hittar något dolt fel på fastigheten.
  • En dolda felförsäkring har många undantag och omfattar i huvudsak bara bostadshusets konstruktion.

Hur köper du en dolda felförsäkring?

Det är normalt den som säljer en fastighet som tecknar en försäkring för dolda fel, ofta via sin fastighetsmäklare. Samtliga dolda felförsäkringar har som krav att du först låter göra en besiktning av fastigheten.

Förutom via mäklare går det även att teckna en dolda felförsäkring direkt hos Hemverket, Gar-Bo Försäkringar AB och hos Anticimex Försäkringar AB.

 Marknadsförs av


 Produktnamn

 

 Försäkringsgivare
 (försäkrings-
förmedlare)

Anticimex

Beställs på bolagets hemsida

Säljar-
ansvarsförsäkring
Anticimex
Försäkringar AB

ERA-mäklarna

Säljarförsäkring

Gar-Bo
Försäkringar AB 

(Nordic Försäkring)

Fastighetsbyrån

Enkel Dolda felförsäkring

Anticimex
Försäkringar AB

Gar-Bo AB

Beställs hos
bolaget

Gar-Bo Dolda fel Plus

(Dolda fel Standard, Dolda fel Enkel)

Gar-Bo
Försäkringar AB

Hemverket

Tecknas på
bolagets
hemsida

Säljarförsäkring Gar-Bo Försäkringar AB

Länsförsäkringar
Fastighets-
förmedling

Säljaransvar Plus Länsförsäkringar
Sak AB

Mäklarhuset

Säljarförsäkring
(ingår i
"Skyddat Köp")

Protector Försäkring

(Nordic Försäkring)

Mäklarsamfundet

Dolda Felförsäkring (Uppdaga, Uppdaga Mer, Uppdaga Mest)

Gjensidige Forsikring
ASA, Norge,
svensk filial

(Willis Towers
Watson)

Skandiamäklarna

Dolda Felförsäkring (Uppdaga, Uppdaga Mer, Uppdaga Mest)

Gjensidige Forsikring
ASA, Norge,
svensk filial

(Willis Towers
Watson)

Svensk 
Fastighets-
förmedling

Varudeklarerat

Anticimex
Försäkringar AB