Dolda felförsäkringar

En dolda felförsäkring kan skydda säljaren av en fastighet om den nya husköparens hittar ett dolt fel i fastigheten.

Den som säljer sitt hus ansvarar för dolda fel i fastigheten i 10 år efter försäljningen. I samband med husförsäljningen erbjuder fastighetsmäklare ofta en dolda felförsäkring. Försäkringen kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel men den täcker långt ifrån alla dolda fel.

Att tänka på

  • En dolda felförsäkring kan skydda säljaren om husköparen upptäcker dolda fel på fastigheten.
  • En dolda felförsäkring har många undantag och omfattar främst bostadshusets konstruktion.
  • Husköpare bör alltid göra en egen besiktning av huset, även om säljaren har en säljarbesiktning och en dolda felförsäkring.

Hur köper du en dolda felförsäkring?

Det är normalt den som säljer en fastighet som tecknar en försäkring för dolda fel, ofta via sin fastighetsmäklare. Samtliga dolda felförsäkringar har som krav att du först låter göra en besiktning av fastigheten.

Premien för en tioårig försäkring för dolda fel varierar väldigt mycket beroende på fastighetens storlek, ålder och läge m.m. (mellan 10 000 och 30 000 kr är vanligt). Förutom via mäklare går det även att teckna en dolda felförsäkring direkt hos Hemverket, Gar-Bo Försäkringar AB och hos Anticimex Försäkringar AB.

 Marknadsförs av


 Produktnamn

 

 Försäkringsgivare
 (försäkrings-
förmedlare)

Anticimex

Beställs på bolagets hemsida

Säljar-
ansvarsförsäkring
Anticimex
Försäkringar AB

ERA-mäklarna

Säljarförsäkring

Gar-Bo
Försäkringar AB 

(Nordic Försäkring)

Fastighetsbyrån

Enkel Dolda felförsäkring

Anticimex
Försäkringar AB

Gar-Bo AB

Beställs hos
bolaget

Gar-Bo Dolda fel Plus

(Dolda fel Standard, Dolda fel Enkel)

Gar-Bo
Försäkringar AB

Hemverket

Tecknas på
bolagets
hemsida

Säljarförsäkring Gar-Bo Försäkringar AB

Länsförsäkringar
Fastighets-
förmedling

Säljaransvar Plus Länsförsäkringar
Sak AB

Mäklarhuset

Säljarförsäkring
(ingår i
"Skyddat Köp")

Protector Försäkring

(Nordic Försäkring)

Mäklarsamfundet

Dolda Felförsäkring (Uppdaga, Uppdaga Mer, Uppdaga Mest)

Gjensidige Forsikring
ASA, Norge,
svensk filial

(Willis Towers
Watson)

Skandiamäklarna

Dolda Felförsäkring (Uppdaga, Uppdaga Mer, Uppdaga Mest)

Gjensidige Forsikring
ASA, Norge,
svensk filial

(Willis Towers
Watson)

Svensk 
Fastighets-
förmedling

Varudeklarerat

Anticimex
Försäkringar AB