Dolda felförsäkringar

En dolda felförsäkring kan skydda säljaren av en fastighet om den nya husköparens hittar ett dolt fel i fastigheten.

Den som säljer sitt hus ansvarar för dolda fel i fastigheten i 10 år efter försäljningen. I samband med husförsäljningen erbjuder fastighetsmäklare ofta en dolda felförsäkring. Försäkringen kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel men den täcker långt ifrån alla dolda fel.

Att tänka på

  • En dolda felförsäkring kan skydda säljaren om husköparen upptäcker dolda fel på fastigheten.
  • En dolda felförsäkring har många undantag och omfattar främst bostadshusets konstruktion.
  • Husköpare bör alltid göra en egen besiktning av huset, även om säljaren har en säljarbesiktning och en dolda felförsäkring.

Är köparen skyddad av en dolda felförsäkring?

Dolda felförsäkringar ger säljare ett visst skydd mot krav på grund av dolda fel. Men de är inte ett tillräckligt skydd för dig som ska köpa en fastighet.

Du som ska köpa ett hus har inte ett heltäckande skydd för befintliga fel som kan finnas i huset bara för att säljaren har tecknat en dolda felförsäkring. Försäkringarna har många undantag, det är mycket som inte omfattas.

Som köpare bör du inte glömma att du har en långtgående undersökningsplikt. Innan du får tillträde till ditt nya hus bör du också teckna en villaförsäkring, för att skydda dig mot nya skador som kan inträffa. 

Täcker inte alla dolda fel

Marknadsföringen av dolda felförsäkringar kan ge dig som köpare intryck av att försäkringarna täcker alla dolda fel. Så är det inte.

Kan ge köparen felaktigt intryck
Du som köpare har kvar din undersökningsplikt