Dolda felförsäkringar

En försäkring för dolda fel kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel i fastigheten.

Säljarens ansvar

Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka. Om du inte lämnar sådan information kan du ha brustit i din upplysningsplikt. Upplysningsplikten för dig som säljare omfattar hela fastigheten, det vill säga både mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer.  

Köparens ansvar

Som köpare måste du alltid göra en egen besiktning av huset. Du har en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du måste göra en noggrann och ingående besiktning av hela fastigheten. Med detta menas både mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, radonförekomst, eldstad och skorsten.

Du kan antingen utföra besiktningen själv eller anlita en sakkunnig besiktningsman. 

Att tänka på

  • En dolda felförsäkring köps normalt av den som säljer sitt hus, ofta genom en fastighetsmäklare. 
  • Försäkringen skyddar i första hand säljaren från köparens krav när den anser sig ha upptäckt ett dolt fel. Försäkringsbolaget kan utreda  säljarens ansvar och företräda en säljare som hamnar i tvist med köparen.
  • En dolda felförsäkring har många undantag och omfattar i huvudsak bara bostadshusets konstruktion.
  • En säljarbesiktning motsvarar inte den köparbesiktning som krävs för att köparen ska fullgöra sin mycket långtgående undersökningsplikt. Köparen bör därför alltid göra en egen besiktning, även om en säljarbesiktning finns.   

Är köparen skyddad av en dolda felförsäkring?

Dolda felförsäkringar ger säljare ett visst skydd mot krav på grund av dolda fel. Men de är inte ett tillräckligt skydd för dig som ska köpa en fastighet.

Du som ska köpa ett hus har inte ett heltäckande skydd för befintliga fel som kan finnas i huset bara för att säljaren har tecknat en dolda felförsäkring. Försäkringarna har många undantag, det är mycket som inte omfattas.

Som köpare bör du inte glömma att du har en långtgående undersökningsplikt. Innan du får tillträde till ditt nya hus bör du också teckna en villaförsäkring, för att skydda dig mot nya skador som kan inträffa. 

Täcker inte alla dolda fel

Marknadsföringen av dolda felförsäkringar kan ge dig som köpare intryck av att försäkringarna täcker alla dolda fel. Så är det inte.

Kan ge köparen felaktigt intryck
Du som köpare har kvar din undersökningsplikt