Flytt till Sverige eller besök i över 90 dagar

Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar eller vill flytta till din familj eller andra anhöriga i Sverige så behöver du bland annat ett visum eller uppehållstillstånd. Du behöver också ha en heltäckande sjukförsäkring.

Med avseende på försäkring gäller samma regler för dig som vill besöka Sverige i över 90 dagar och för dig som vill flytta hit.

Du ska ha en heltäckande sjukförsäkring som också gäller för bosättning i Sverige. Den ska vara giltig i minst ett år från det datum du kom till Sverige eller flyttade till Sverige. Din sjukförsäkring kan antingen vara offentlig eller privat. Läs på Skatteverkets hemsida om skillnaden mellan offentlig och privat sjukförsäkring och vilka kriterier som skall vara uppfyllda.

På skatteverket kan du också läsa om vilka övriga regler som gäller för en längre vistelse (över 90 dagar) eller flytt till Sverige. Till exempel ska du för att bli folkbokförd i Sverige flytta hit med syfte att bo här i minst ett år. Dessutom ska du visa handlingar som bevisar att du får vistas här med visum eller uppehållstillstånd i minst ett år.

Ansöka om sjukförsäkring

Det är svårt för personer som inte är medborgare i EU att teckna en heltäckande sjukförsäkring i Sverige. Svenska bolag gör det generellt inte men det USA-baserade försäkringsbolaget Cigna som säljer försäkringar i Sverige säger att de kan erbjuda försäkring.  För den som inte söker uppehållstillstånd utan bara önskar förlänga sitt besök i Sverige utöver de första 90 dagarna erbjuder även försäkringsförmedlaren Gefvert försäkringen ’Ferlin 2’.