Om olycksfallsförsäkringar

Om du har en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Det vill säga en kroppsskada som du fått genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Om du snubblar på en sten och skadar foten är det en olycksfallsskada, men inte om du får en muskelbristning när du springer.

En olycksfallsförsäkring är viktig att ha om en skada du drabbats av blir bestående. Då finns möjlighet till invaliditetsersättning. Men tänk på att ingen försäkring ger ersättning för en skada som du hade innan försäkringen tecknades.

Innehåll

Olycksfallsförsäkringarnas innehåll varierar. Ersättning kan finnas för:

  • En bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet)
  • Om du inte kan arbeta och får en bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • Engångsbelopp vid vissa skador till exempel benbrott
  • Kostnader i samband med vård
  • Ersättning för ärr
  • Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfallet

Flera försäkringar

Tänk på att du kan omfattas av flera försäkringar. Du kan själv ha tecknat en försäkring, din arbetsgivare kan ha tecknat en åt dig och du kan vara medförsäkrade i din partners gruppförsäkring. Ideell ersättning kan betalas ut från flera försäkringar för samma skada.

Ideell ersättning

Så kallad ideell ersättning betalas ut vid medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och vid dödsfall (belopp).

Ersättningen sänks när du blir äldre

Ju äldre du blir desto lägre kan försäkringsersättningen vid invaliditet bli. I vissa försäkringar sänks ersättningen redan från 46 års ålder med flera procent per år.

Riskfyllda aktiviteter

Det är vanligt att olycksfallsförsäkringar inte ger ersättning för skador som du fått när du deltagit i riskfyllda aktiviteter till exempel åkt offpistskidåkning eller om du är en professionell idrottsutövare.