Inkomstförsäkringar vid arbetslöshet

Blir du arbetslös kan en inkomstförsäkring ersätta en del av ditt inkomstbortfall, upp till 80% av din lön. Inkomstförsäkringen är ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan.

 Teckningsregler

För att teckna en inkomstförsäkring krävs vanligtvis att du har en fast anställning. Det kan också finnas åldersgränser för att få teckna inkomstförsäkring

Kvalifikationstid

Inkomstförsäkringar har alltid en kvalifikationstid, den kan vara så lång som ett år. Det innebär att om du blir arbetslös eller varslad inom tolv månader från det att du tecknade försäkringen får du ingen ersättning. I vissa försäkringar blir det en ny kvalifikationstid om du har varit tjänstledig vid till exempel föräldraledighet.

Varsel eller uppsägning

Försäkringen gäller inte heller om du, när du tecknade försäkringen, kände till att det fanns risk för varsel eller uppsägning.

Anmäl rätt inkomst

Du är ansvarig för att försäkringsbolaget har rätt löneuppgift. Har du anmält en för låg inkomst är du underförsäkrad.

Ersättning

En inkomstförsäkring ersätter upp till 80% av din lön inklusive ersättning från A-kassan. Inkomstförsäkringen är ett komplement till A-kassan, en förutsättning för att få ersättning är därför att du beviljats A-kassa. Om du blir arbetslös ska du därför göra en anmälan till A-kassan först.

Karenstid

Det är vanligt att det finns en karenstid innan ersättning börjar betalas ut från inkomstförsäkringen. Till exempel kan det krävas att ersättning från a-kassan har betalats ut i 20 dagar.

Stora skillnader i ersättningstid

Det finns stora skillnader i hur länge försäkringen ger ersättning. Det kan vara från 100 dagar upp till hela a-kasseperioden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå