Om sjukvårdsförsäkringar

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdgivare. Den kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Försäkringarna varierar i sin omfattning, skillnader finns till exempel beträffande:

  • Tidsgränser inom vilka den försäkrade ska erbjudas vård. Alla bolag ger inte kompensation om garanti inte uppfylls.
  • Ansvarstiden – den längsta tid som ersättning lämnas för ett skadefall. Maxtid kan finnas för hur länge ersättning utgår, t ex obegränsad tid, ett år eller antal behandlingstillfällen.
  • Second opion - möjlighet att få ytterligare ett läkarutlåtande.
  • Innehållet i sjukvårdsrådgivning samt möjligheter till hjälp vid eftervård och rehabilitering.
  • Hur stor självrisken är vilket är den kostnad du betalar själv när du nyttjar försäkringen.

Många arbetsgivare tecknar sjukvårdsförsäkringar för sina anställda eller erbjuder en gruppförsäkring där sjukvårdsförsäkring ingår.