Om husbilsförsäkringar

Vilka försäkringar måste du ha till din husbil? Vad ersätts av trafikförsäkringen, halvförsäkringen och helförsäkringen? Trafikförsäkring är obligatoriskt men ersätter inga skador på din egen husbil.

Trafikförsäkring

Det är obligatoriskt att ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador som du orsakat med husbilen, men inga skador på din husbil.

Halvförsäkring

En halvförsäkring för husbil innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings-, semesteravbrotts och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring

En helförsäkring för husbil består av halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din husbil vid en trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Många nya husbilar som säljs i Sverige har en vagnskadegaranti som motsvarar vagnskadeförsäkringen och gäller i tre år.

Mer omfattande än bilförsäkringar

Husbilsförsäkringar är mer omfattande än vanliga bilförsäkringar. Om du har en halv- eller helförsäkring innehåller den för det mesta även skydd för personlig egendom och utrustning som är normal för husbilar, till exempel förtält. De ersätter också vissa läckageskador i boutrymmet, semesteravbrott m m.

Försäkrat intresse

Det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av husbilen som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta någon annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Avställning

Om du vill ställa av din husbil, ska du göra en anmälan till vägtrafikregistret. Det gör du antingen via Transportstyrelsens webbplats, mobilapp, servicetelefon eller genom att fylla i och skicka in husbilens registreringsbevis.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå