Vilka försäkringar finns det?

Om du blir sjuk, får barn eller går i pension får du ta del av socialförsäkringen, det vill säga de ersättningar som är samhällets grundskydd. Däremot behöver du teckna egna, privata försäkringar för till exempel ditt hem och dina saker. Du kan också fundera på att komplettera de ersättningar samhället och/eller din arbetsgivare erbjuder om du blir långvarigt sjuk. Likaså bör du ta reda på vilket försäkringsskydd dina barn har, särskilt på loven och fritiden. Barn har ett sämre skydd via samhällets försäkringar än vuxna som börjat arbeta och skolornas försäkringar ersätter bara olycksfall, aldrig om ditt barn får bestående men efter en sjukdom.

Försäkringar från samhället

Blir du till exempel sjuk eller är barnledig får du ersättning genom socialförsäkringen som staten ansvarar för genom Försäkringskassan. Genom staten får du också pension.

Barn som går i skolan eller förskolan har oftast en olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid genom kommunen.

Försäkringar från arbetsgivaren

Om du arbetar och har ett kollektivavtal får du ytterligare skydd via din arbetsgivare. Du kan till exempel få ersättning vid sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet. Pension kan du få både från staten och från din arbetsgivare.

Privata försäkringar

Om du vill ha ett skydd för ditt hem, bil och annat måste du själv teckna privata försäkringar. De kan du teckna antingen som gruppförsäkring eller som individuell försäkring. En gruppförsäkring kan tecknas av alla som till exempel har samma arbetsgivare eller fackförening. Den är ofta billig, men kan ge sämre skydd än en individuell försäkring. Den senare kan också anpassas efter dina behov.

Här ger vi några exempel på privata försäkringar som kan tecknas som grupp- eller individuella försäkring.

Hemförsäkringar

En hemförsäkring skyddar dina tillhörigheter. Hemförsäkringen innehåller också ansvarsförsäkring, rättskydd, överfallskydd och en reseförsäkring. Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp annars finns det risk att du är underförsäkrad. Vissa försäkringsbolag vill att alla som bor på samma adress ska skrivas in i försäkringsavtalet för att omfattas av försäkringen.

Villa- eller bostadsrättstillägg

Bor du i en villa eller bostadsrätt bör du ha en försäkring som täcker eventuella skador på bostaden, inte bara lösöret som hemförsäkringen gör. För villor säljs oftast kombinerade hem- och villaförsäkringar. För en bostadsrätt behöver du skaffa ett tillägg till hemförsäkringen, om inte din bostadsrättsförening har tecknat en gemensam försäkring för alla bostadsrättsinnehavare.

Bilförsäkringar

Alla bilägare måste ha en trafikförsäkring när bilen är i trafik. Det är viktigt att du tecknar en trafikförsäkring från första dagen du äger bilen.  Annars kan Trafikförsäkringsföreningen kräva dig på en hög avgift. Som ett komplement till trafikförsäkringen kan du köpa en halv- eller helförsäkring. Har du en ny bil ingår ofta vagnskadegaranti i tre år. Under den perioden behöver du i regel ingen helförsäkring.

Barnförsäkringar

Barn har ett sämre skydd via samhällets försäkringar än vuxna som börjat arbeta. Därför bör du som är förälder komplettera med en privat barnförsäkring. Tänk på att välja en barnförsäkring som täcker både sjukdom och olycksfall. Observera att skolornas försäkringar bara gäller vid olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Syftet med en sjuk- och olyckfallsförsäkring är framförallt att den ska ge ekonomisk kompensation om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall och får en bestående skada. Det är viktigt att tänka på  att försäkringsbeloppet ofta sänks med stigande ålder. Har du flera försäkringar kan du få ersättning för bestående invaliditet från alla försäkringarna.

Livförsäkringar

En livförsäkring ger efterlevande en summa pengar om du skulle avlida. Det är vanligt att arbetsgivare tecknar en tjänstegrupplivförsäkring åt sina anställda. Har du ett bostadslån och har tecknat ett låneskydd kan det vara ett alternativ till en livförsäkring. Tänk också på att du kan teckna en livförsäkring utan sparande, så kallad "dödsfallsförsäkring". Har du flera livförsäkringar kan ersättning betalas ut från alla.

Produktförsäkringar

När du köper en produkt blir du ofta erbjuden en särskild försäkring för just den produkten. Innan du skaffar en sådan försäkring är det bra om du kontrollerar vilket skydd du redan har i din hemförsäkring eller möjligheten att utöka den med ett allrisktillägg. Tänk på att du ofta får garanti på produkten och att konsumentköplagen ger ett skydd för ursprungliga fel om du reklamerar varan inom tre år.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå