Vilka försäkringar behöver en pensionär?

Vilka försäkringar behöver en pensionär? I stort sett ska du fortsätta som innan du slutade arbeta, men kanske minska på försäkringsbelopp. Ibland sänks försäkringsbelopp i försäkringar du redan har automatiskt bara för att du blivit äldre, så det bör du kontrollera. Dessutom kan nya behov uppstå, till exempel om du börjar göra långresor så ska de givetvis försäkras.

OBS! Se den här informationen som tankar, idéer och exempel på hur man kan prioritera - inte som rådgivning eller personliga rekommendationer. Du måste alltid fatta egna beslut baserat på din situation och inställning till försäkringar.

Krav enligt lag

Bilförsäkring och MC-försäkring

Den enda försäkring som det faktiskt finns ett lagkrav på att ha är en trafikförsäkring. Äger du en bil, MC eller EU-moped är du skyldig att minst ha en trafikförsäkring så länge fordonet inte är avställt.

Om du har en äldre bil, kan du fundera på att inte ha en helförsäkring eftersom marknadsvärdet har blivit lågt. Det innebär att endast ett lågt belopp, efter självrisk, kan falla ut från vagnskadeförsäkringen. Reparationskostnader betalas inte med högre belopp än bilens marknadsvärde. Då är en halvförsäkring eller t o m bara en trafikförsäkring bättre och att du står för risken själv genom att skaffa dig en högre buffert (se försäkring eller buffert). Är det så att du inte alls använder bilen är det bättre att ställa av den.

För veteranbilar finns särskilda försäkringar. Om du i stället "gasar på" och köper en ny bil, nu när du har mer tid att åka runt, då ingår en vagnskadegaranti, ofta i tre år. Därför bör en halvförsäkring räcka i den situationen.

 

Nödvändiga försäkringar

Hemförsäkring

Du behöver alltid en hemförsäkring oavsett hur du bor. Den är en paketförsäkring som innehåller ett egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Även om du inte har värdefull egendom, och bor i minsta rummet på minsta äldreboendet, så är ansvarsskyddet viktigt om du t.ex. skulle råka starta en brand.

Behovet avgör hur stor hemförsäkring du ska ha och det kan finnas skäl att minska på omfattningen något, om du vill det. Allt beror på hur mycket du vill försäkra dig för, men viktiga frågor du bör ställa dig är hur mycket värdefull egendom du har som kan riskera att skadas. Tar du ofta med dator, kamera etc utanför hemmet? Kommer livliga barnbarn på besök med en tendens att välta dyra vaser? Välj en mer avskalad hemförsäkring om du har ett mindre behov än tidigare.

Skulle du ha smycken, tavlor och annat med höga värden så kan det vara viktigt att kolla maxbeloppen för dem. Olika hemförsäkringar ger också olika bra skydd när en stöld utförs av hemtjänstpersonal. Se mer i jämförelsen av hemförsäkringar på konsumenternas.se.

Reseförsäkring 

I hemförsäkringen finns ett reseskydd som gäller i 45 dagar hos alla bolag och 60 dagar hos några få. Om du ska vara borta längre är det väldigt viktigt att du i förväg förlänger hemförsäkringens reseskydd, eller tecknar en särskild reseförsäkring, så att du inte reser oförsäkrad.

Är du inte symptom- eller besvärsfri när du bokar resan kan det bli problem både med avbeställning och om du blir sjuk (-are) på resmålet. Risken är att du står utan försäkringsskydd. Har du något besvär är det därför viktigt att du skaffar ett förhandsbesked från försäkringsbolaget, även om en läkare sagt att du kan åka.

Tänk på att avbeställningsskydd brukar ingå om du betalar resan med kort, och att ett extra avbeställningsskydd via resebyrån, bussbolaget eller liknande ofta är onödigt.

Bra att ha 

Olycksfallsförsäkring 

Försäkringsbolagen sänker den möjliga ersättningen för bestående skador i takt med ökad ålder, ibland redan från 55 års ålder. Vid 65 års ålder kan den delen av ditt försäkringsskydd vara borta, beroende på vilken försäkring du har. Då kan du betrakta en olycksfallsförsäkring som mindre av ett "katastrofskydd" och mer av ett skydd för kostnader. Risken för fallolyckor ökar när man blir äldre och har du en försäkring med t.ex. ersättning för tandskador kan den vara värdefull.

Tänk på att gruppförsäkringar kan upphöra eller förändras med åldern, t.ex. de som du tecknat via något förbund eller via din tidigare arbetsgivare. Då får du teckna en ny olycksfallsförsäkring via någon annan aktör och sådana här försäkringar ska gå att teckna även efter 65 års ålder.

Efterlevandeskydd och livförsäkring 

Efter pensionen, precis som före, måste du fundera på vilka försäkringar som behövs för att efterlevande ska klara sig. Behovet kan bero på hur stora lån du/ni har och om ni har låneskydd via banken kopplade till dem. Först får du försöka avgöra behovet och sedan se vilka sammanlagda försäkringar ni har. Det kan vara

  • livförsäkringar
  • låneskydd
  • efterlevandeskydd i pensionsförsäkringar

Därefter kan du justera, men tänk på att nya försäkringar kan vara svåra att skaffa. Är du allvarligt sjuk kan det vara dumt att säga upp en befintlig försäkring.

Se upp för de livförsäkringar som ibland felaktigt uppfattas som ett sparande till sin egen begravning. De kan kosta mycket i förhållande till vad de ger. Om 30 000 – 40 000 kr kan falla ut men de kostar uppemot flera tusenlappar per år kan man ifrågasätta nyttan. Här blir det till att ta fram miniräknaren och trots att det låter drastiskt räkna på vad du betalar per år och hur länge du förväntar dig att leva.

Den viktigaste försäkringen för en pensionär är ändå...tja, pensionsförsäkring, även om den inte bara är en pensionärsförsäkring utan något som byggts upp under längre tid.

Djurförsäkring

Som pensionär har man kanske extra tid och skaffar en katt, hund eller till och med en häst. Att hästar är dyra och bör försäkras är självklart. Men för katter och hundar är det lite svårare. Allt beror på hur du tänker agera om djuret blir sjukt mer än tillfälligt. Kan du tänka dig att avliva djuret så uppstår inga större kostnader. Om du däremot ser djuret mer som en familjemedlem som behöver t ex sjukvård, ja då finns det stora anledningar att försäkra. Ingen annan försäkrar ditt djur, så vill du ha ett skydd för veterinärkostnader måste du skaffa en försäkring själv.

Fallgropar att se upp för

Du kan se upp med följande:

  • Att ha en stor och dyr hemförsäkring om ditt behov inte är så stort
  • Att resa oförsäkrad eftersom hemförsäkringen gäller i 45 (eller 60) dagar
  • Att resa med befintliga besvär utan att få ok från försäkringsbolaget före resan
  • Teckna inte ID-skyddsförsäkring eftersom det oftast ingår i hemförsäkringen
  • Ha bilen helförsäkrad när marknadsvärdet är mycket lågt
  • Olycksfallsförsäkringar vars belopp urholkas
  • Att du betalar för en gruppförsäkring som inte längre gäller, t.ex. för att du uppnått slutåldern.
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå