Hyra ut din bil

Om du hyr ut din privata bil utan att använda någon app eller tjänst så är försäkringsskyddet begränsat. Anledningen till det är att bilförsäkringar inte gäller när du hyr ut eller lånar ut bilen mot betalning.

Hyra ut din bil själv

En bilförsäkring består av flera delar, trafik-, halv- eller helförsäkring. Om bilen inte är avställd måste du minst ha en trafikförsäkring.

Trafikförsäkringen gäller oavsett vem som kör bilen

Personskador, både dina egna och motpartens, ersätts av trafikförsäkringen Trafikförsäkringen gäller oavsett vem som kör bilen och därmed även om du hyr ut eller lånar ut bilen.

För att över huvud taget kunna få ersättning för vagnskador måste du ha en helförsäkring. Men du kan inte räkna med att helförsäkringen gäller under uthyrningsperioden.

Vill du få ersättning om hyrestagaren skadar din bil måste du i stället begära skadestånd. Det krävs då att skadan orsakats av att hyrestagaren varit oaktsam eller vårdslös. Rena olyckshändelser finns det ingen möjlighet att begära ersättning för om ni inte har avtalat om det.

För att undvika att behöva kräva skadestånd kan det vara en bra idé att hyra ut bilen via en tjänst som erbjuder en separat försäkring som gäller under uthyrningstillfället.

Hyra ut din bil via en tjänst

Det finns en rad olika tjänster som gör att personer som vill hyra eller hyra ut sin bil kan komma i kontakt med varandra. Till skillnad från när uthyrningen sker direkt mellan två privatpersoner är försäkringsskyddet ofta starkare för både uthyrare och hyrestagare.

I många tjänster ingår en försäkring som är framtagen mellan företaget som tillhandahåller tjänsten och ett försäkringsbolag. När privatpersoner ingår avtal via tjänsten så ingår försäkringsskyddet automatiskt under uthyrningsperioden.

Priset för försäkringen ingår ofta i den avgift som du betalar till den förmedlande tjänsten. Men villkoren för att omfattas av försäkringen kan skilja sig åt så det är viktigt att du kontrollerar att du uppfyller kraven så att försäkringen gäller i just ditt fall.

 

Vill du som uthyrare få ersättning om hyrestagaren skadar din bil måste du i stället begära skadestånd. Det krävs då att skadan orsakats genom att hyrestagaren varit oaktsam eller vårdslös.Rena olyckshändelser finns det inte någon möjlighet att begära ersättning för om ni inte har avtalat om det.  För att undvika att behöva kräva skadestånd kan det vara en bra idé att hyra ut bilen via en tjänst som erbjuder en separat försäkring som gäller under uthyrningstillfället.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå