Hyra ut din bil

Om du hyr ut din privata bil utan att använda någon app eller tjänst så är försäkringsskyddet begränsat. Anledningen till det är att de flesta bilförsäkringar inte gäller när du lånar ut eller hyr ut bilen eftersom det kan ses som yrkesmässigt när det sker mot betalning.

Hyra ut din bil själv

En bilförsäkring består av flera delar, trafik-, halv- eller helförsäkring. För att du ska få köra bilen måste den minst ha en trafikförsäkring.

Trafikförsäkringen gäller oavsett vem som kör bilen

Personskador, både dina egna och motpartens, ersätts av trafikförsäkringen Trafikförsäkringen gäller oavsett vem som kör bilen och därmed även om du hyr ut eller lånar ut bilen.

Du måste däremot ha en helförsäkring för att kunna få ersättning för vagnskador. Men du kan inte räkna med att helförsäkringen gäller under utlåningsperioden.

Vill du som uthyrare få ersättning om hyrestagaren skadar din bil måste du i stället begära skadestånd. Skadestånd beräknas enligt skadeståndslagens bestämmelser och kräver att du kan visa att skadan orsakats genom att hyrestagaren varit oaktsam eller vårdslös. Det kan vara svårt att visa i de fall omständigheterna är oklara.

Eftersom bilens vanliga hel- eller halvförsäkring i normalfallet inte gäller kan det vara en bra idé att teckna en separat försäkring som gäller under uthyrningstillfället. Kontrollera med det bolag där du har din nuvarande försäkring om de erbjuder en
särskild uthyrningsförsäkring

Hyra ut din bil via en tjänst

Det finns en rad olika tjänstar som gör att personer som vill hyra eller hyra ut sin bil kan komma i kontakt med varandra. Till skillnad från när uthyrningen sker direkt mellan två privatpersoner är försäkringsskyddet ofta starkare för både uthyrare och hyrestagare.

I många tjänster ingår en försäkring som är framtagen mellan företaget som tillhandahåller tjänsten och ett försäkringsbolag. När privatpersoner ingår avtal via tjänsten så ingår försäkringsskyddet automatiskt under uthyrningsperioden.

Priset för försäkringen ingår ofta i den avgift som du betalar till den förmedlande tjänsten. Men villkoren för att omfattas av försäkringen kan skilja sig åt så det är viktigt att du kontrollerar att du uppfyller kraven så att försäkringen gäller i just ditt fall.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå