Vattenskador

Om du drabbas av en vattenskada i din villa kan du få ersättning både för att åtgärda skadorna på huset och för de merkostnader som kan uppstå under tiden som reparationen pågår.

Vattenskador i villor uppstår oftast i kök, badrum eller källare. Det kan vara diskmaskiner eller avloppsrör som läckt, eller brister i yt- och tätskikt som orsakat skadan. Vanligt är också att vatten trycks upp i huset från golvbrunnar i källare.

Det försäkringen täcker

Du kan få ersättning från villaförsäkringen för skador på byggnaden som uppstått genom att vatten läckt ut från ledningssystem för vatten och avlopp eller från någon anordning som är ansluten till dem. Försäkringen kan också ersätta skador på byggnaden som uppstått genom att vatten läckt ut från våtutrymmen i villan. Försäkringen gäller också för skador när vatten tryckts upp genom golvbrunnar och toaletter och det därigenom blivit översvämning. Skulle möbler och annan lös egendom ha skadats, är det istället din hemförsäkring som ersätter dem.

Ett par villaförsäkringar kan också ge viss ersättning vid följdskador om vatten läcker in genom yttertak, även om skador på själva taket aldrig ersätts. Skador på grund av bristande dränering under mark ersätts aldrig.  

Yt- och tätskikt

Flera villaförsäkringar ersätter inte yt- och tätskikt i badrum och våtutrymme om läckaget och skadan uppstått genom yt- och tätskiktet. Men om du har en tilläggsförsäkring eller en utökad villaförsäkring så kan du många gånger ha rätt till ersättning även för dessa skador.

Åldersavdrag

För alla skadade ytskikt och för olika installationer, t ex rörsystem och värmepump, görs åldersavdrag enligt tabeller i försäkringsvillkoren.

Åldersavdrag görs på både materialkostnad och arbetskostnad, det vill säga det arbete som har med materialet att göra. Avdraget motsvarar åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Du får därför själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Det finns alltid ett maximalt åldersavdrag i villaförsäkringen, det varierar mellan 10 000 kr och 105 000 kr beroende på försäkringsbolag och eventuell tilläggsförsäkring.  Åldersavdrag görs även på den lösa egendomen.

Beställare

I de flesta försäkringsbolag blir försäkringstagaren beställare av arbetet som en firma gör för att reparera den skadade egendomen. Detta gäller även om försäkringsbolaget har anvisat en viss firma för arbetet. När skadan är slutreglerad från försäkringsbolaget har du därför ansvaret att reklamera eventuella fel och brister med anledning av reparationen till den firma som utförde arbetet. Du kan inte rikta ditt anspråk mot försäkringsbolaget, förutom i några få försäkringsbolag.

Merkostnader

Merkostnader är kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Vanligt är att extra elkostnader för uttorkning innan återsällande ersätts som merkostnader enligt villaförsäkringen. Kan du till exempel inte använda ditt kök på grund av vattenskadan och måste äta på restaurang, kan matkostnaden vara en merkostnad. Är din vattenskada så omfattande att du inte kan bo i huset under renoveringstiden kan du ha rätt till evakueringsboende. Sådana merkostnader ersätts ur hemförsäkringen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå