Jämför villaförsäkringar

Hitta rätt villaförsäkring. Här kan du själv jämföra hur villaförsäkringarnas innehåll och villkor skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. 

Viktigt att jämföra i villaförsäkringar

Äger du en villa behöver du skaffa en försäkring för den. Villaförsäkringen ersätter skador på huset och ger ett visst skydd för tomten. Villaförsäkringar innehåller också ett ansvars- och rättsskydd som gäller för dig som fastighetsägare. Villaförsäkringar säljs ofta tillsammans med en hemförsäkring och kallas då Villahemförsäkringar. Läs mer om villaförsäkringar.

Alla villaförsäkringar täcker skador på huset efter brand, läckage och efter naturskador som översvämning, stormar och blixtnedslag. Även skador på rör, installationer, vitvaror och fönster, liksom skadegörelse på huset eller tomten kan ersättas.

Men det finns viktiga skillnader när det gäller exempelvis ersättning vid läckage i badrum och hur stor din maximala kostnad för åldersavdrag blir vid en skada. Andra viktiga skillnader mellan försäkringarna är till exempel vilka begränsningar som finns i ersättningen för tät- och ytskikt i badrum vid en vattenskada, självrisken i din försäkring vid exempelvis frysta rör, hur försäkringen ersätter om ditt hus drabbas av angrepp från skadedjur samt om allrisk ingår i din villaförsäkring. 

Titta därför särskilt på:

  • Maximal kostnad för åldersavdrag
  • Ersättning för yt- och tätskikt i badrum
  • Självrisken för skada vid frysta rör
  • Ersättning vid skadedjursangrepp
  • Om allrisk ingår i din försäkring

Vår jämförelse grundar sig på försäkringsbolagens villkor

Vår jämförelse grundar sig på försäkringsbolagens villkor som vi går igenom i detalj. Vi jämför de delar i villkoren som vi bedömer utgör det viktigaste skyddet i försäkringen för en genomsnittlig konsument. Vi tittar även på innehållet i villkoren där de skiljer sig tydligt åt mellan bolagen och framhåller de skillnader som finns. När vi tittar på de delar som vi anser är viktigast ser vi till exempel till den ekonomiska konsekvens som en stor skada kan få för en konsument.

Hur ser du skillnad mellan försäkringarna?

Vi jämför två produkter från varje försäkringsbolag (med undantag för Länsförsäkringsgruppen): en försäkring som ger ett basskydd  och en så kallad stor- eller tilläggsprodukt. De betecknas så här i jämförelsen

Basnivå
En försäkring på basnivå får inte högsta poäng eftersom du till exempel får betala en högre kostnad för åldersavdrag för skadade byggnadsdelar.
Stor, Large, Plus eller Super
I paketförsäkringar ingår bland annat allrisk och lägre åldersavdrag för skadade byggnadsdelar. De får därför högre poäng.
Med tillägg
När ett försäkringsbolag inte säljer färdiga paket, utan du själv måste välja utökningarna, har vi gjort dem jämförbara med paketförsäkringar genom att bedöma försäkringarna inklusive deras tillägg. 

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss