Om tredjepartleverantörer av betaltjänster – sparappar, budgetappar och direktinsättningar

Det finns många olika appar som utvecklats för att till exempel sammanställa dina konton i olika banker och ska hjälpa dig att få koll på din ekonomi eller spara till en drömresa. Det finns också företag som erbjuder dig att göra direktinsättningar utan kort när du handlar eller spelar online. I den nya betaltjänstlagen från 2018 finns regler som bland annat innebär att banken inte får neka så kallade tredjepartsleverantörer tillgång till information.

I den nya betaltjänstlagen 2018 införde man regler om två nya tjänster - betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. En betalningsinitieringstjänst är enligt lagen en "tjänst för att på begäran av betaltjänstanvändaren initiera en betalningsorder från ett betalkonto hos en annan betaltjänstleverantör".

Vad är en betalningsinitieringstjänst?

Vad det rent praktiskt innebär är att du som konsument kan ge tillåtelse till en annan betaltjänstleverantör än din bank, att genomföra en betalning genom ditt bankkonto till någon du vill betala till. Betalningen kan genomföras på Internet när du e-handlar eller via en applikation på mobilen. Det gemensamma i betalningsinitieringstjänster är att du låter betaltjänstleverantören genomföra betalningen direkt från ditt bankkonto och att betalningen till exempel inte går via kort, autogiromedgivande eller en elektronisk plånbok.

Du tillåter det här genom att signera med ett BankID eller kortdosa/digipass. I och med att du gör det "släpper du in" betaltjänstleverantören på ditt konto där de genomför eller "initierar" betalningen (därav namnet betalningsinitieringstjänst). En betalningsinitieringstjänst får bara genomföra exakt den betalning du gett dem tillåtelse till, de får inte spara någon information från ditt konto och de får inte heller behålla pengarna från betalningen under något steg av transaktionen.

Hur märker du att du använder en betalningsinitieringstjänst?

Du måste godkänna att betalningen genomförs genom en betalningsinitieringstjänst genom att till exempel kryssa i en villkorsruta där det meddelas. Tjänsten måste uppge sitt namn och adress, samt övriga relevanta kontaktuppgifter. Du som konsument måste vara observant på vad du kryssar i och avstå om du inte vill använda tjänsten.

Vad är fördelen för dig som konsument?

Som konsument märker du ingen omedelbar fördel med en betalningsinitieringstjänst. Fördelen i förlängningen är att de leverantörer du har (till exempel e-handlare som du handlar från) kan få lägre kostnader för att ta betalt. Det kan eventuellt sänka priserna på de varor och tjänster du köper. Det kan också öppna möjligheter för nya e-handlare att komma in på marknaden och erbjuda sina varor och tjänster, vilket skulle kunna innebära att du får ett större utbud att välja mellan. Lagstiftarens syfte med att tillåta betalningsinitieringstjänster är att stimulera innovation och konkurrens inom betaltjänster.

Din bank får inte hindra betalningsinitieringstjänster

Din bank får inte hindra dig från att använda en betalningsinitieringstjänst om du vill. Banken ska tillåta det oavsett om de har avtal med betalningsinitieringstjänsten eller inte.

Obehöriga transaktioner

Skulle det ske en obehörig transaktion med hjälp av en betalningsinitieringstjänst så ska du som konsument fortfarande reklamera den till din bank. Det är också din bank som ska återställa belopp vid obehöriga transaktioner.

Vad är en kontoinformationstjänst?

En kontoinformationstjänst är enligt lagen en "en onlinetjänst för att tillhandahålla sammanställd information om ett eller flera betalkonton som betaltjänstanvändaren har hos en eller flera andra betaltjänstleverantörer".

Vad det rent praktiskt innebär är att du som konsument kan ge tillåtelse till en annan betaltjänstleverantör än din bank att få tillgång till saldon och information om transaktioner från dina bankkonton. Syftet med det är främst du får en sammanställd information om din ekonomi och kan använda den för budgetarbete och kontroll.

Du tillåter det genom att signera med ett Bank-ID eller kortdosa/digipass. I och med att du gör det "släpper du in" betaltjänstleverantören på ditt konto där de samlar ihop den information du gett dem uppdrag i att göra. En kontoinformationstjänst får bara samla sådan information som du gett ditt uttryckliga godkännande till. Den information som samlas in får inte användas till andra ändamål än det som konsumenten godkänt.

Du ska få information innan du ingår avtalet

Innan du ingår avtal om en kontoinformationstjänst ska du få information om vilka uppgifter de behöver för att kunna utföra sin tjänst, hur lång tid det kommer ta och vad det kommer kosta.

Din bank får inte hindra kontoinformationstjänster

Din bank får inte hindra dig från att använda en kontoinformationstjänst om du vill. Banken ska tillåta det oavsett om de har avtal med kontoinformationstjänsten eller inte.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå