Passandebedömning

Företag som genomför värdepapperstransaktioner för din räkning, exempelvis banker och värdepappersbolag, är ibland skyldiga att göra en så kallad passandebedömning innan de genomför köpet. Syftet med regeln är att förhindra att du gör placeringar som inte passar dig, exempelvis så att du inte gör mer riskfyllda placeringar än vad du hade tänkt dig.

Företag som utför värdepapperstransaktioner, exempelvis banker och värdepappersbolag, är enligt lagen om värdepappersmarknaden skyldiga att göra en så kallad passandebedömning innan de genomför köp av ett mer komplicerat finansiellt instrument för din räkning.

Komplicerade finansiella instrument är exempelvis certifikat eller någon annan så kallad strukturerad produkt.

Passandebedömningen går ut på att företaget ska kontrollera att den placering du vill göra passar dig utifrån din tidigare kunskap om och erfarenhet av den aktuella produkten.

Om företaget anser att tjänsten eller produkten inte passar dig, ska de informera dig om det.

Om du inte lämnar de uppgifter som behövs för att företaget ska kunna göra en passandebedömning, ska du få information om att företaget då inte heller kan avgöra om tjänsten eller produkten passar dig.

I vissa situationer finns det inget krav på passandebedömning 

Företaget som du handlar av behöver inte göra någon passandebedömning om

  • du själv tar initiativ till placeringen
  • placeringen är ett så kallat okomplicerat finansiellt instrument till exempel aktier och andelar i värdepappersfonder och
  • företaget klart och tydligt har informerat dig om att de inte kommer att bedöma om placeringen passar dig. 

Passandebedömning vid kredit 

Passandebedömning ska alltid göras om du tar en kredit alltså helt oavsett om placeringen du gör är i ett okomplicerat finansiellt instrument eller inte. 

Passandebedömning när du har fått rådgivning

Har du fått rådgivning, exempelvis av en försäkringsförmedlare, är det oftast inte rådgivaren som ska göra passandebedömningen. Passandebedömningen ska göras av den som köper in den aktuella produkten för din räkning, alltså det företag som utför din order. Oftast överlåter rådgivaren din undertecknade teckningsanmälan till ett separat värdepappersbolag, som därefter köper den aktuella produkten för din räkning. I den situationen är det alltså värdepappersbolaget som är skyldiga att göra en passandebedömning, inte rådgivaren.

Rådgivaren ska däremot göra en så kallad lämplighetsbedömning, d v s se till att den placering som föreslås är lämplig för dig. Du kan läsa mer om rådgivning här.