Hjälp med bankärenden

Om du inte har möjlighet att sköta dina bankärenden själv kan du ge någon fullmakt att göra det. Om du behöver hjälp för att du blivit sjuk kan en nära släkting hjälpa dig även utan fullmakt, med så kallad anhörigbehörighet. 

Vem som helst får inte sköta vad som helst när det gäller din ekonomi, men så länge du är frisk bestämmer du själv. Du har till och med möjlighet att bestämma i förväg vem som ska få företräda dig om du skulle bli sjuk, genom att skriva en framtidsfullmakt. Den som behöver hjälp på grund av sjukdom kan antingen få hjälp av anhöriga eller få en god man eller förvaltare utsedd. 

Medan du har beslutsförmåga

  • Skriv en vanlig fullmakt
    En fullmakt kan vara tidsbestämd, till och med gälla för bara ett tillfälle. Bankerna har ofta egna fullmaktsblanketter som du kan använda. Kontakta banken och beställ en blankett. Ofta kräver bankerna att fullmakten ska bevittnas. Läs mer om fullmakt här.
  • Skriv en framtidsfullmakt
    Du kan skriva en framtidsfullmakt för att bestämma vem som ska få ta hand om dina bankärenden när du inte längre kan sköta dem själv. Framtidsfullmakten kan omfatta allt från att betala räkningar till att sälja en bostad eller ge någon möjlighet att placera pengar.  Läs mer om framtidsfullmakt här.

När du inte längre har beslutsförmåga

  • När det är uppenbart du inte klarar av din ekonomi själv, till exempel på grund av sjukdom, har anhöriga rätt att hjälpa till. Det betyder att barn exempelvis kan hjälpa sina föräldrar med deras vardagsekonomi. De kan behöva visa sin behörighet genom ett personbevis. Det kan man beställa från Skattemyndigheten. Är ni flera nära anhöriga finns det regler för hur ni ska göra. Läs mer om anhörigbehörighet.
  • God man och förvaltare
    När en person behöver mer omfattande stöd än vad en anhörig kan ge och när det inte finns någon framtidsfullmakt, kan en god man behöva utses. Om du vill att till exempel din förälder ska få en god man, kontaktar du överförmyndaren i den kommun där din förälder är skriven, så hjälper de dig.  Om tingsrätten anser att det inte är tillräckligt med en god man som ställföreträdare, kan tingsrätten i stället utse en förvaltare.  Läs mer om god man och förvaltare