Om låneskydd

Låneskydd är en försäkring som är kopplad till ett lån. Låneskyddet kan i vissa situationer trygga privatekonomin för dig eller din partner.

Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både ersättning vid dödsfall och vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga på grund av olycksfall/sjukdom. Om du inte vill teckna ett låneskydd kan du få motsvarande skydd genom att teckna en liv-, inkomst- eller sjukförsäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå