Låneförmedlare

När du ansöker om ett lån kan du göra det direkt hos en långivare eller hos en låneförmedlare (kreditförmedlare). En låneförmedlare kan antingen vara fristående eller representera en eller flera långivare.

En låneförmedlare ska lämna speciell information till konsumenter innan förmedlingen påbörjas. Informationen ska du få på papper eller i något annat varaktigt medium, exempelvis via e-post.

Informationskrav

Låneförmedlaren ska upplysa om ifall förmedlaren förmedlar lån enbart från vissa långivare och vilka dessa är. Är förmedlaren däremot helt fristående från alla långivare så behöver det inte anges.

Fler informationskrav:

  • Förmedlaren ska informera om det register hos Finansinspektionen där låneförmedlaren är upptagen
  • Förmedlaren ska upplysa om ifall du kan få rådgivning
  • Det ska framgå vilka avgifter som förmedlaren tar ut, eller alternativt en metod för att beräkna avgifterna
  • Förmedlaren ska också informera om vilken ersättning som han eller hon eventuellt får från en långivare eller någon annan, om ersättning eller provision förekommer. Om förmedlaren får ersättning ska det framgå hur stort beloppet är. Går det inte att ange ett belopp innan förmedlingen påbörjas så ska uppgiften lämnas senare i EU-faktabladet. Om ersättningen skiljer sig åt beroende på vilken långivare som du senare väljer ska du få information om det, och om du vill även hur nivåerna på de olika ersättningarna skiljer sig åt
  • Du ska få information om möjligheterna att framföra klagomål till förmedlaren och även om möjligheten att få en eventuell tvist prövad utanför domstol (det vill säga hos Allmänna reklamationsnämnden)
  • Förmedlaren ska också ange sina kontaktuppgifter - namn, adress och organisationsnummer.