Låneförmedlare

När du ansöker om ett lån kan du göra det direkt hos en långivare eller hos en låneförmedlare (kreditförmedlare). En låneförmedlare kan antingen vara fristående eller representera en eller flera långivare.

En låneförmedlare ska lämna speciell information till konsumenter innan förmedlingen påbörjas. Informationen ska du få på papper eller i något annat varaktigt medium, exempelvis via e-post.

Informationskrav

Låneförmedlaren ska upplysa om ifall förmedlaren förmedlar lån enbart från vissa långivare och vilka dessa är. Är förmedlaren däremot helt fristående från alla långivare så behöver det inte anges.