Mobilbetalningar

Mobilbetalningar är alla betalningar som du kan göra i en mobiltelefon. Det kanske vanligaste exemplet är Swish men det finns även så kallade elektroniska plånböcker och betalappar för telefoner.

Rent tekniskt kan mobila betalningar skilja sig åt mycket men det metoderna har gemensamt är att du använder din mobiltelefon för att godkänna betalningen.

Den första mobila betalningstekniken som slog igenom brett i Sverige var Swish som snabbt blivit mycket populär. Det läggs stort fokus på utveckling och marknadsföring av mobilbetalningar i Sverige. Både betaltjänstleverantörer och handeln ser stor potential eftersom mobiltelefonen gör det möjligt att koppla på extratjänster som bonussystem, interaktion med andra tjänster och elektroniska kvitton. Det går inte på samma sätt med till exempel kontokort.

Vi skriver om de vanligaste metoderna från betaltjänstleverantörer med tillstånd.

 

Mobilbetalningar med Apple Pay och Samsung Pay

Många mobilbetalningar fungerar genom att du kopplar ett eller flera betalkort till en app i din mobiltelefon. De vanligaste är Apple Pay och Samsung Pay. Samma regler gäller som för vanliga kortbetalningar -  till exempel i fråga om obehöriga transaktioner.

För att kunna betala med ditt betalkort via antingen Samsung Pay eller Apple Pay krävs det att din kortutgivande bank stöder det tekniskt och tillåter det i sina avtalsvillkor. I dagsläget stöds Samsung Pay av fler kortutgivare än Apple Pay.

Om du vill börja använda någon av betalningsmetoderna ska du registrera dina kort i mobiltelefonen samt aktivera funktionen genom de säkerhetssystem som din bank tillämpar. Du måste godkänna användarvillkor/personuppgiftsvillkor både från din kortutgivande bank och från Samsung/Apple.

Hur betalar jag med Apple Pay och Samsung Pay?
Fungerar Apple Pay och Samsung Pay i alla terminaler?
Vem klagar jag till om jag får problem med Apple Pay eller Samsung Pay?
Vad gör jag om jag förlorar mobiltelefonen?