Anmäla en skada

Har din barn råkat ut för ett olycksfall eller sjukdom? Har huset drabbats av en vattenskada? Vi beskriver vad som är viktigt att tänka på när du ska anmäla en skada.

Ta fram rätt underlag

Innan du anmäler ska du alltid ställa dig frågan: Har du de bästa underlag som du kan få fram? Brister i underlagen kan gå ut över dig, genom att du inte får rätt ersättning. 

  • För sakförsäkringar är det ofta viktigt att styrka att du ägde egendomen, till exempel när du råkat ut för en stöld. Orginalkvitto är inget krav, utan andra sätt att styrka innehavet är fotografier, intyg och kontoutdrag. 
  • För personförsäkringar är ofta det viktigaste att du har tydliga läkarintyg och intyg för medicinsk invaliditet. Ersättning för ärr underlättas om du kan skicka tydliga bilder.
  • Läs mer i Begära ersättning för personskador om ersättning för ärr, trafikskador, och halkolyckor. Se även hur du bör anmäla en skada som gäller barnförsäkringar.

Så ska du anmäla en skada

En skada kan till exempel anmälas per telefon eller på försäkringsbolagets webbformulär. Webbformulär kan vara bäst eftersom du då inte missar något och både du och bolaget har samma information om vad som sagts. Fundera noga på vad du skriver. Fyll i sanningsenligt och berätta vad som hänt. Svara utförligt och korrekt på alla frågor. Uppge alltid i anmälan om du anmäler skadan till flera försäkringar. Se till att du får en bekräftelse på att din anmälan tagits emot.

Ersättning från flera försäkringar?

Du kan få ersättning från flera försäkringar, särskilt när det gäller personskador. Principen är att direkta kostnader, som ett kvitto på ett utlägg, bara ersätts från en försäkring. Men det som inte gäller kostnader kan betalas från flera håll. 

Här kan du läsa om hur du kan ta reda på vilka försäkringar du har.

Bevisbördan

Du har bevisbördan för att en skada har hänt. Du måste alltså visa (göra det sannolikt) att du har brutit armen eller att du råkat ut för en brand, vattenskada  eller stöld. Försäkringsbolaget har däremot bevisbördan för undantag. 

Anmäla en skada i rätt tid - preskription

När du anmäler en skada måste du göra det inom viss tid. Läs mer om vad som gäller om preskription och i vår klagoguide om vilken tid du har på dig att klaga i ett försäkringsärende.