Jämför ISK och kapitalförsäkringar

Hur beskattas de, kan fler än en person vara innehavare och vad händer vid dödsfall? Vill du se fler detaljer kan du jämföra sparformerna var för sig: Jämför investeringssparkonton - ISK och Kapitalförsäkringar - sparande.

Kapitalförsäkring eller ISK – vad är skillnaden?

Både kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK) fungerar som förvaringsplats för fonder, aktier och andra värdepapper. Det är ofta de  produkter som rådgivare föreslår om du frågar efter lämpliga investeringar på lite längre sikt, till exempel som eget sparande till pensionstiden. Men tänk på att det kan vara bra att spara och investera på flera olika sätt. På konsumenternas.se hittar du information om olika sparformer, investeringar och pension.

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. 

Konto eller försäkring?

Vår jämförelse av ISK och kapitalförsäkringar visar på både likheter och skillnader. Det går inte att säga vilken av dem som passar bäst för just dina behov. Men använd jämförelsen för att kontrollera hur det fungerar med till exempel

  • Insättarskydd, insättningar, uttag och flytt.
  • Sparprodukter du kan investera i
  • Överlåtelse och dödsfall