Arbeta och studera utomlands

Du behöver ha en särskild reseförsäkring om du ska studera, praktisera eller arbeta utomlands. 

Du som ska arbeta, praktisera eller studera utomlands behöver en särskild reseförsäkring, eftersom hemförsäkringens reseskydd inte gäller då. Försäkringen ger ett bra skydd för vårdkostnader om du blir akut sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller överfall. Den kan också ge ersättning för hemtransport om du får en livshotande skada och för en anhörigs resa till dig. 

Att tänka på

  • Du måste köpa försäkringen innan du reser från Sverige. Se till att den innehåller rättsskydd och ansvarsskydd.
  • Fråga din arbetsgivare eller skolan om de erbjuder försäkring innan du reser.
  • Försäkringen ger ersättning för bl a stölder. Det maxbelopp du kan få varierar mellan olika försäkringsbolag. 
  • Lyssna gärna på på podden Rätt försäkrad för studier utomlands 
Jämför försäkringar för arbete och studier utomlands

Reseförsäkring för studier, praktik och arbete

Se över ditt försäkringsbehov innan du reser utomlands och köp en försäkring före din avresa. Innehållet i försäkringarna kan variera och skilja sig något åt beroende på om du ska studera eller arbeta utomlands. 

Köp försäkringen innan du åker

Köp din försäkring före avresan. Det är svårt att skaffa en försäkring utomlands.

Om du väljer att stanna kvar längre på resan måste du förlänga reseförsäkringen och betala premien innan försäkringsskyddet löper ut.

Återbetalning av utbildningskostnad 

För dig som studerar utomlands kan försäkringen täcka en återbetalning av utbildningskostnaden om du måste avbryta dina studier på grund av sjukdom eller olycksfall. 

Inget ansvars- och rättsskydd under arbetstid

När du arbetar utomlands gäller inte ansvarsskyddet och rättsskyddet  i försäkringen under din arbetstid. Om du däremot är au pair eller arbetar som voluntär så kan ansvarsskyddet och rättsskyddet gälla även under arbetstid i vissa försäkringar.

Ansvarsskyddet och rättsskyddet gäller under din fritid i samtliga försäkringar. 

Vanliga frågor

Jag ska resa utomlands för att studera eller jobba som au pair. Vad ska jag ha för försäkring?

Det finns speciella försäkringar utformade för dem som ska studera eller arbeta utomlands en begränsad tid. En vanlig reseförsäkring för privatpersoner ger inte det skydd du behöver. Dessa har nämligen ofta undantag för skador som har anknytning till arbetet.
Diskutera gärna med försäkringsbolaget för att vara säker på att du får en försäkring som passar dig!

Utbytesstudent, omfattas jag av någon försäkring?

Du får kontrollera med ditt universitet eller din högskola om de har tecknat en försäkring för dig när du studerar utomlands.

Hos Kammarkollegiet kan statliga universitet och högskolor teckna en försäkring för studenter som ska studera, bedriva forskarutbildning eller praktisera på företag utomlands. Försäkringen gäller dygnet runt för akut sjuk- eller tandvård utomlands.

Försäkringen kan också ersätta merkostnader för hemtransport vid olycksfall eller sjukdom. Vid livshotande skada eller sjukdom kan anhörigs resa till den försäkrade ersättas. I försäkringen ingår även ett avbrottsskydd om utlandsvistelsen måste avbrytas t ex pga anhörigs allvarliga skada, livshotande sjukdom eller dödsfall, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet.

Ett skydd för lösöre ingår, liksom för pengar och värdehandlingar. Försäkringen innehåller också ansvarsskydd och rättsskydd.