Arbeta och studera utomlands

Du behöver en särskild försäkring om du ska resa utomlands för att studera, praktisera eller för att arbeta. 

Vanliga reseförsäkringar gäller endast för turister och ger oftast inte ersättning för skador i samband med studier, arbete eller praktik.

Det finns särskilda reseförsäkringar som är anpassade för dig som ska jobba eller plugga utomlands. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall. Försäkringen kan också ersätta kostnader för hemtransport efter olycksfall eller sjukdom. Om du får en livshotande skada eller sjukdom kan försäkringen också ersätta en anhörigs resa till dig.

Att tänka på

  • Hemförsäkringens reseskydd och vanliga reseförsäkringar gäller bara för turister och ersätter oftast inte skador som har samband med studier, arbete eller praktik. 
  • Köp en reseförsäkring för arbete och studier utomlands i god tid före avresan. När du har lämnat Sverige är det svårt att skaffa en försäkring.
  • Res aldrig oförsäkrad. Det kan bli mycket dyrt om du behöver vård utomlands eller hjälp med hemtransport efter en skada.
  • Den ersättning som kan betalas ut vid rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd varierar mellan olika försäkringar.
  • Det belopp som kan betalas ut för de saker som du tar med dig på resan kan variera mellan olika försäkringar.
Jämför försäkringar för arbete och studier utomlands

Arbeta eller studera utomlands

Du som ska resa utomlands för att studera, praktisera eller för att arbeta behöver en särskild reseförsäkring. 

En reseförsäkring kan ge dig ersättning för vårdkostnader om du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall. Försäkringen kan också ersätta kostnader för hemtransport efter olycksfall eller sjukdom.

Köp din reseförsäkring i god tid före avresan. När du har lämnat Sverige är det svårt att skaffa en försäkring.

Här har vi samlat tips och råd om försäkring för dig som ska praktisera, studera eller arbeta utomlands.

Skaffa försäkringen innan du åker
Återbetalning av utbildningskostnaden
Undantag för skadestånd och tvister
Utbytesstudent eller arbeta utomlands för staten?

Vanliga frågor

Jag ska resa utomlands för att studera eller jobba som au pair. Vad ska jag ha för försäkring?

Det finns speciella försäkringar utformade för dem som ska studera eller arbeta utomlands en begränsad tid. En vanlig reseförsäkring för privatpersoner ger inte det skydd du behöver. Dessa har nämligen ofta undantag för skador som har anknytning till arbetet.
Diskutera gärna med försäkringsbolaget för att vara säker på att du får en försäkring som passar dig!

Utbytesstudent, omfattas jag av någon försäkring?

Du får kontrollera med ditt universitet eller din högskola om de har tecknat en försäkring för dig när du studerar utomlands.

Hos Kammarkollegiet kan statliga universitet och högskolor teckna en försäkring för studenter som ska studera, bedriva forskarutbildning eller praktisera på företag utomlands. Försäkringen gäller dygnet runt för akut sjuk- eller tandvård utomlands.

Försäkringen kan också ersätta merkostnader för hemtransport vid olycksfall eller sjukdom. Vid livshotande skada eller sjukdom kan anhörigs resa till den försäkrade ersättas. I försäkringen ingår även ett avbrottsskydd om utlandsvistelsen måste avbrytas t ex pga anhörigs allvarliga skada, livshotande sjukdom eller dödsfall, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet.

Ett skydd för lösöre ingår, liksom för pengar och värdehandlingar. Försäkringen innehåller också ansvarsskydd och rättsskydd.