Begära ersättning för flygförsening

I den här guiden beskriver vi hur du gör för att begära ersättning om du har drabbats av en flygförsening.  

När ditt flyg är försenat har du rätt till hjälp och stöd från flygbolaget. Kontakta ditt flygbolag på plats för mer information. Du kan ha rätt till gratis mat och dryck och eventuell övernattning på hotell. Därefter kan du begära ekonomisk ersättning för förseningen. Dina rättigheter påverkas av vad som har orsakat förseningen, hur försenad du blir till din slutdestination och flygsträckans längd. 

Begär ersättning från flera aktörer

Väl hemma är det dags att begära ersättning för förseningen. Du har rätt att begära ersättning från flera håll. Eftersom det handlar om schablonersättningar kan det sammanlagt röra sig om relativt stora summor. Din kompensation kan till och med bli högre än dina kostnader för flygbiljetten.

Skaffa ett förseningsintyg från flygbolaget
Bevisa dina utlägg
Begär ersättning från flygbolaget
Begär ersättning från din kortförsäkring
Begär ersättning från din hemförsäkring