Jämför försäkringar för arbete och studier utomlands

Du som ska arbeta, praktisera eller studera utomlands behöver en särskild reseförsäkring. Här kan du jämföra innehållet i sådana försäkringar.

Du behöver en särskild reseförsäkring om du ska arbeta eller studera utomlands

Här kan du jämföra reseförsäkringar för arbete eller studier utomlands. Vi har valt ut de viktigaste delarna i försäkringsskyddet. Alla försäkringar ersätter vårdkostnader på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Det viktigaste att jämföra är hur försäkringarna skiljer sig åt när det gäller ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Där kan maxbeloppen skilja sig åt. Dessutom varierar det vilken ersättning du kan få för dina saker du tar med dig på resan.

Om du råkar i tvist

Var också observant på vilka försäkringar som ersätter tvister och skadeståndsanspråk som är kopplade till ditt arbete eller dina studier. Det är bara ett fåtal av försäkringarna som omfattar det och då endast om du arbetar som au pair eller som volontär.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss