Gravidförsäkringar

Gravidförsäkringar gäller under graviditeten och förlossningen och finns i två varianter: en gratisvariant och en som du betalar för. 

En gravidförsäkring kan vara bra att ha men ersättningen är i många fall låg. Om du vill ha ett skydd för dig själv och barnet måste du välja en försäkring som du betalar för. Gratisförsäkringarna ger bara ersättning vid dödsfall eller olycksfall som inte har med graviditeten att göra.

Att tänka på

Jämför gravidförsäkringar

Skyddet i gravidförsäkringar som du betalar för

I gravidförsäkringar som du betalar för ingår en ersättning på 50 000 kr om barnet föds med vissa diagnoser som inte upptäckts under graviditeten. Vilka diagnoserna är skiljer sig åt mellan bolagen men det kan vara CP-skador, allvarliga hjärtfel eller Downs syndrom.

En gravidförsäkring som man betalar för kan även ge viss ersättning till mamman vid graviditets- och förlossningskomplikationer. Det är bara vissa komplikationer som ersätts och då med 1 000 – 3 000 kr. Du kan få ersättning för exempelvis havandeskapsförgiftning, svår bristning och svår blodförlust.

Försäkringarna innehåller också ett visst skydd om barnet blir sjukt under de första sex månaderna och det kan finnas möjlighet att få ersättning om man behöver ligga på sjukhus under graviditeten eller första tiden med bebisen.

En försäkring kostar mellan 1 095 och  1 500 kr beroende på vilket bolag du väljer.

Alla gravida får köpa en gravidförsäkring

Alla gravida kan teckna en gravidförsäkring. Det finns inga krav på en hälsodeklaration, det vill säga att du ska lämna uppgifter om din hälsa innan du tecknar försäkringen.

Kan jag teckna flera gravidförsäkringar?
Finns det fördelar med att välja samma försäkringsbolag för gravid- och barnförsäkringen?
Går en gravidförsäkring över i en barnförsäkring?
Räcker det med gravidförsäkringen under barnets första sex månader?
Vad ska man tänka på när barnet är fött?

Frågor & svar

Ska jag teckna en gravidförsäkring?

Den gravidförsäkring som är gratis finns ingen anledning att tacka nej till. Men tänk på att gratiserbjudanden brukar användas för att locka till sig kunder.

Om du betalar för en gravidförsäkring kan den innehålla ett skydd om barnet skadas vid förlossningen eller får en skada på grund av förtidig födsel. Vissa försäkringar ger ersättning för medicinsk invaliditet vid sjukdom. Försäkringen kan även ge viss ersättning till mamman vid graviditets- och förlossningskomplikationer.

Gravidförsäkringarna liksom barnförsäkringarna har undantag för medfödda sjukdomar, men om barnet föds med en viss diagnos t ex CP-skada, allvarligt hjärtfel eller Downs syndrom kan en betald gravidförsäkring ge en engångsersättning på 50 000 kr.

En betald gravidförsäkring kan alltså ge ett visst skydd som du inte kan få på annat sätt, men ersättningsbeloppen är låga om du jämför med t ex en barnförsäkring.

Varför ska jag teckna barnförsäkring tidigt?

Som regel har små barn ingen sjukdomshistorik och det är därför lättare att få en försäkring beviljad. Om barnet redan har drabbats av en sjukdom finns det risk för att bolaget avslår ansökan. Bolaget kan också välja att erbjuda en försäkring med begränsad omfattning. 

Är det onödigt att ha flera barnförsäkringar?

Min son har flera olycksfallsförsäkringar, en i skolan och en barnförsäkring. Han är även medförsäkrad i en försäkring jag har via min arbetsgivare. Är det onödigt?

Nej, vissa så kallade ideella ersättningar kan betalas ut från flera försäkringar, som till exempel för medicinsk invaliditet och en bestående funktionsnedsättning, En faktisk kostnad som till exempel kostnad för vård ersätts dock bara en gång.

Har du låga försäkringsbelopp kan det till och med vara bra med flera försäkringar. Den sammanlagda ersättningen för till exempel medicinsk invaliditet kan då bli högre än om du valt att ha en enda försäkring med högt försäkringsbelopp. Försäkringarnas omfattning varierar dessutom så en kostnad kan ersätts från en försäkring men inte en annan.