Jämför gravidförsäkringar

Jämför innehållet i olika gravidförsäkringar. Vi har valt ut det viktigaste.

Vi jämför vad gravidförsäkringar innehåller

Vi gör oberoende kvalitetsbedömningar av villkoren i de gravidförsäkringar som du kan teckna, både för de som är gratis och de du betalar för. Vi har valt ut de viktigaste delarna i försäkringarna för barnet och den gravida.  Vad ersätts och inte? Med hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

Teckna gravidförsäkringen så tidigt som möjligt

Tidpunkten för när gravidförsäkringen börjar gälla varierar när det gäller den gravida och barnet. I vår jämförelse kan du läsa under När gäller försäkringen? för att se skillnaderna mellan de olika försäkringarna. Du bör välja och betala för en gravidförsäkring före ditt rutinultraljud eftersom vissa bolag ersätter diagnoser som barnet har och som visar sig på rutinultraljudet i vecka 18-20. En förutsättning är att försäkringen är tecknad och betald före ultraljudet.

Alla gravida får teckna en gravidförsäkring

Alla gravida kan teckna en gravidförsäkring. Det finns inga krav på en hälsodeklaration, det vill säga att du ska lämna uppgifter om din hälsa innan du tecknar försäkringen.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss