Mopedförsäkringar

Det finns två klasser av mopeder. Registrerade mopeder som också kallas klass I eller EU-mopeder och oregistrerade mopeder, klass II. Mopeder i klass I får gå i högst 45 km/h och mopeder i klass II i högst 25 km/h. 

Om en moped av klass I (EU-moped) inte är avställd så måste du enligt lag ha den trafikförsäkrad, även om du inte använder den. Det gäller även för mopedbilar som också tillhör klass I. En moped av klass II däremot behöver bara vara trafikförsäkrad när du använder den. Vissa elcyklar med starkare motor räknas också som klass II.  För båda mopedklasserna kan du välja att teckna till halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador som mopeden orsakar. Den ersätter däremot inte några skador på den egna mopeden. 

Halvförsäkringen innehåller trafik-, stöld-, brand-, rättsskyddsförsäkring. Hos de flesta försäkringsbolag ingår även glasförsäkring. Räddningsförsäkring ingår bara i klass I så kallade EU-mopeder.

Helförsäkringen består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på mopeden vid en trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Att tänka på

  • En moped av klass I (EU-moped) måste ha trafikförsäkring om den inte är avställd. Mopedbilar är mopeder av klass I. 
  • En moped av klass II måste bara vara trafikförsäkrad när den används. Vissa elcyklar är mopeder av klass II och behöver ha trafikförsäkring.
  • Mopedförsäkringar är ofta årsförsäkringar och du betalar då för trafikförsäkringen under hela året även om du ställer av mopeden.
  • Om mopedens ägare är minderårig gäller särskilda regler för ägarregistrering och försäkring. 
Jämför mopedförsäkringar

Vad ersätter en mopedförsäkring?

Försäkringsvillkoren för din mopedförsäkring anger vilken typ av ersättning du får för en skada och hur ersättningen beräknas. 

Det är normalt försäkringsbolaget som avgör om din moped ska repareras eller om du ska få kontant ersättning som motsvarar mopedens marknadsvärde. 

Reparation

Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoren rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera din moped. Det finns flera orsaker till detta. Det handlar bland annat om kvalitetskrav, hållbarhetsarbete och att man vill ha kontroll på reparationskostnaderna.

Kontakta ditt försäkringsbolag
Ägaren är beställare
Reklamationer
Merkostnader

Kontant ersättning

Här finns gemensam information om vilken ersättning du får om din moped ska lösas in mot kontanter, så kallad inlösen. Kontant ersättning kan du få om din moped stulits och inte återfunnits inom 30 dagar. Du kan också få kontant ersättning om reparationskostnaden blir för hög i förhållande till mopedens värde.

Värdering
Marknadsvärde
Omprövning

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller att du i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Exempel på aktsamhetskrav

Vanliga frågor

Min 16-åriga dotter har köpt en mopedbil men har inte något mopedkörkort ännu. Kan hon registrera sig som ägare och försäkra den?

Din dotter ska registreras som ägare av mopedbilen men eftersom hon är under 18 år och saknar mopedkörkort ska även någon av vårdnadshavarna registreras i vägtrafikregistret. Vårdnadshavaren ska också teckna försäkring för mopedbilen.

Från den dagen din dotter har fått sitt mopedkörkort eller fyllt 18 år ansvarar hon själv för att försäkra mopedbilen. Detta framgår av lag om fordons registrering och användning 4§.

Min son lånade ut sin halvförsäkrade moped till en kompis som krockade med den. Finns det någon försäkring som kan ersätta skadan?

Mopedförsäkringen ersätter tyvärr inte vagnskador om den inte är helförsäkrad. Om kompisen orsakat skadan genom vårdslöshet kan ni kräva skadestånd av kompisen. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen ersätter skadeståndskrav men brukar undanta skador som uppkommit i trafik med motordrivna fordon.  

Min moped har stulits. Nu vill jag ha pengar men handläggaren säger att jag måste köpa en annan moped. Är det riktigt?

Ja, enligt villkoren har försäkringsbolaget rätt att avgöra ersättningsform, d v s om fordonet ska ersättas kontant eller med inköp av likadant eller närmast motsvarande fordon. De kan alltså kräva att du skaffar en ny moped.

När det gäller just mopeder men även när det gäller motorcyklar och terrängfordon är det mycket vanligt att försäkringsbolagen inte betalar ut kontanter utan kräver att man återanskaffar fordonet.