Mopedförsäkringar

Det finns två klasser av mopeder och de försäkras på olika sätt. Mopeder i klass I (EU-moped) får gå i högst 45 km/h och mopeder i klass II får gå i högst 25 km/h. 

En moped eller mopedbil av klass I (EU-moped) måste alltid vara trafikförsäkrad, så länge den inte är avställd. Mopeder av klass II däremot behöver bara vara trafikförsäkrade när de används. Vissa elcyklar med starkare motor räknas också som klass II. Läs mer hos Trafikförsäkringsföreningen.

Att tänka på

  • För båda mopedklasserna kan du välja att teckna till halv- eller helförsäkring.
  • Mopedförsäkringar är ofta årsförsäkringar och du betalar då för trafikförsäkringen under hela året även om du ställer av mopeden.
  • Om mopedens ägare är minderårig gäller särskilda regler för ägarregistrering och försäkring. 
Jämför mopedförsäkringar

Regler och fakta om mopedförsäkringar

Här finns samlad fakta om premieberäkning, bindningstid, årsförsäkring, vem som ska försäkra mopeden, trafikförsäkring för elcykel, avställning med mera.

Läs mer om vad som skiljer en årsförsäkring från en avställningsbar mopedförsäkring och vilka möjligheter som finns att säga upp försäkringen i förtid. Du kan också läsa om vad begreppet försäkrat intresse innebär, hur premien beräknas för en mopedförsäkring, försäkringskrav för vissa elcyklar och elsparkcyklar samt hur du ställer av din moped med mera.

Så beräknas premien

Det är flera faktorer som avgör vilket pris du får betala för din mopedförsäkring. Här går vi igenom några vanliga frågor som påverkar hur stor försäkringspremien blir. Premiens storlek avgörs av hur stor risken är att din moped skadas eller att du skadar någon annan med den.

Ägare
Moped
Övrigt

När kan du säga upp din mopedförsäkring?

Här finns information om när du kan säga upp försäkringen för din moped och hur du gör för att ställa av din EU-moped.

Ett års bindningstid
Om försäkringsbehovet upphör
Hur ställer jag av min moped?

Årsförsäkring för moped

Här finns information om vad som är speciellt med en året-runt-försäkring för moped.

Ettårig utan förändring vid avställning
Om du säljer din moped

Mopedklasser, mopedbilar och elcyklar

Här informerar vi om skillnaderna mellan mopeder i klass I och mopeder i klass II. Du hittar också fakta om mopedbilar och vilka elcyklar som måste vara trafikförsäkrade.

Mopeder klass I
Mopeder klass II
Mopedbilar
Elcyklar och elsparkcyklar

Försäkrat intresse - vem äger mopeden?

Försäkringsbolaget kan neka att betala ut ersättning för en skada om det inte är försäkringstagaren som är den verklige ägaren och den som använder mopeden mest. Observera att särskilda regler gäller om ägaren är minderårig.

Ägare
Brukare
Undantag för minderåriga
Bevisning
Vem kan ompröva beslutet?

Vanliga frågor

Min 16-åriga dotter har köpt en mopedbil men har inte något mopedkörkort ännu. Kan hon registrera sig som ägare och försäkra den?

Din dotter ska registreras som ägare av mopedbilen men eftersom hon är under 18 år och saknar mopedkörkort ska även någon av vårdnadshavarna registreras i vägtrafikregistret. Vårdnadshavaren ska också teckna försäkring för mopedbilen.

Från den dagen din dotter har fått sitt mopedkörkort eller fyllt 18 år ansvarar hon själv för att försäkra mopedbilen. Detta framgår av lag om fordons registrering och användning 4§.

Min son lånade ut sin halvförsäkrade moped till en kompis som krockade med den. Finns det någon försäkring som kan ersätta skadan?

Mopedförsäkringen ersätter tyvärr inte vagnskador om den inte är helförsäkrad. Om kompisen orsakat skadan genom vårdslöshet kan ni kräva skadestånd av kompisen. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen ersätter skadeståndskrav men brukar undanta skador som uppkommit i trafik med motordrivna fordon.  

Min moped har stulits. Nu vill jag ha pengar men handläggaren säger att jag måste köpa en annan moped. Är det riktigt?

Ja, enligt villkoren har försäkringsbolaget rätt att avgöra ersättningsform, d v s om fordonet ska ersättas kontant eller med inköp av likadant eller närmast motsvarande fordon. De kan alltså kräva att du skaffar en ny moped.

När det gäller just mopeder men även när det gäller motorcyklar och terrängfordon är det mycket vanligt att försäkringsbolagen inte betalar ut kontanter utan kräver att man återanskaffar fordonet.