Om besöksförsäkringar - för utländska besökare

Den som ska besöka Sverige och inte är medborgare i EU måste teckna en särskild försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. En sådan försäkring för utländska besökare kallas för besöksförsäkring eller omvänd reseförsäkring. Försäkringen måste alltid köpas före besöket i Sverige. Som besök räknas en vistelse på max 90 dagar.

Utländska besökare, som är medborgare i ett land utanför EU, behöver ha en så kallad besöksförsäkring. Försäkringen krävs som regel för att besökaren ska få visum och måste alltid köpas före besöket i Sverige.

Den ska ge ersättning för kostnader vid akut tandvård, vid olycksfall, för resor i samband med sjukvård, hemresa eller hemtransport samt transport av avliden och begravningskostnader.

Försäkringen kan antingen köpas i hemlandet eller i Sverige. Alla länder har dock inte sådana försäkringar och då måste du köpa den i Sverige. Här kan du jämföra svenska besöksförsäkringar för utländska besökare.

Om besöket ska vara längre än 90 dagar gäller andra regler för försäkring. Läs om dem under Flytta till Sverige.