Ekonomisk invaliditet

Om du blir bestående arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller en olycksfallsskada kan du få ersättning för så kallad ekonomisk, eller förvärvsmässig, invaliditet.

Om försäkringsbolaget bedömer att du är bestående arbetsoförmögen till minst 50 % kan de betala ut ersättning för ekonomisk invaliditet. För att få ersättning krävs att din sjukdom eller olycksfallsskada medfört medicinsk invaliditet.

Försäkringsbelopp och arbetsoförmåga

Ersättningsnivån för ekonomisk invaliditet beror på vilket försäkringsbelopp du valt och på graden av din arbetsoförmåga. Graden av arbetsoförmåga kan bedömas till 50 %, 75 % eller 100 %. Om försäkringsbeloppet till exempel är 800 000 kr blir ersättningen vid 50 % arbetsoförmåga 400 000 kr.

Har du fått ersättning för medicinsk invaliditet utbetald är det vanligt att den ersättningen räknas av från ersättningen för ekonomisk invaliditet.

Sänkt ersättning med stigande ålder

I de flesta sjuk- och olycksfallsförsäkringar sänks försäkringsbeloppet med stigande ålder. Sänkningen varierar mellan försäkringarna, men ofta är den flera procent per år.

Om sänkningen är 10 % per år från 50 års ålder får en 55-åring med ett valt försäkringsbelopp på 800 000 kr ersättning med 200 000 kr istället för 400 000 kr vid 50 % arbetsoförmåga.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå