Invaliditetsersättningar

Råkar du ut för ett olycksfall eller en sjukdom som gör att du får en bestående skada kan du ha rätt till invaliditetsersättning.

Ersättning vid bestående funktionsnedsättning kallas för medicinsk invalditet. I en del sjuk- och olycksfallförsäkringar finns också ersättning för ekonomisk invaliditet. Det innebär att du kan få ersättning om du blir bestående arbetsoförmögen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå