Om sjuk- och olycksfallsförsäkringar

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ersättning om du på grund av en sjukdom eller ett olycksfall får en bestående invaliditet. Vid vissa allvarliga sjukdomar kan ett engångsbelopp betala ut direkt när du får diagnosen.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning:

  • vid bestående skada (medicinsk invaliditet)
  • vid bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • för kostnader i samband med vård vid olycksfall
  • vid vissa allvarliga diagnoser
  • vid dödsfall (livförsäkring)

När gäller försäkringen inte

En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades. Den ersätter heller inte alla typer av sjukdomar och olycksfall. Det finns väsentliga begränsningar. Hos vissa bolag finns även en karenstid som innebär att försäkringen inte gäller för sjukdomar som visar sig sex månader från
det du tecknat försäkringen.

Ettårsavtal

En sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller ett år i taget. Det innebär att försäkringsbolaget kan ändra villkor och pris varje år. Ändringen sker vid din årliga huvudförfallodag.

Korrekt hälsodeklaration

När du ansöker om en individuell försäkring får du frågor om din hälsa. Svara utförligt och sanningsenligt på frågorna. Oriktiga uppgifter kan innebära att försäkringen inte gäller.