Sjukkapital, Förtidskapital

Sjukkapital eller förtidskapital är en försäkring som ger ersättning vid långvarig sjukskrivning. Den erbjuds ofta i gruppförsäkringar och kan vanligen tecknas enbart i kombination med andra, olycksfall- sjuk- eller livförsäkringar.

Ersättningen utbetalas vanligen som ett engångsbelopp. För att få ersättning krävs ofta att du är  arbetsoförmögen till minst 25% och att detta bedöms vara bestående. Krav finns även på att du ska ha varit arbetsoförmögen/sjukskriven en viss tid och att arbetsoförmågan uppkommit före viss ålder.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp och grad av arbetsoförmåga. Vanligtvis avtrappas försäkringsbeloppet vilket innebär att beloppet sänks i takt med åldern.

För vissa sjukdomar finns karenstider innan försäkringen börjar gälla.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå