Om gravidförsäkringar

Du som är gravid funderar säkert på om du behöver en försäkring
som täcker din graviditet och förlossning. Gravidförsäkringar erbjuds av alla
de större försäkringsbolagen och finns i två varianter. En gratisvariant och en
som man betalar för. Premien varierar men är ca 1 300 kr.

Behöver jag en gravidförsäkring?

Ja, du behöver en gravidförsäkring men det är viktigt att vara medveten om att ersättningen i många fall är låg. Från Försäkringskassan kan du ha rätt till ersättning om du skulle bli sjukskriven och som boende i Sverige har du rätt till sjukvård. Men det kan hända saker under en graviditet och förlossning, både med den gravida och barnet, som inte ersätts ekonomiskt från det allmänna och där kan en gravidförsäkring ge en viss kompensation.

Vad ska jag tänka på när jag väljer gravidförsäkring?

Om du vill ha ett skydd för dig själv och barnet som är kopplat till graviditet och förlossning måste du välja en försäkring som du betalar för. Gratisförsäkringarna ger bara ersättning vid dödsfall eller olycksfall som inte har med graviditeten att göra. I vår jämförelse av gravidförsäkringar kan du se hur innehållet skiljer sig åt mellan bolagen i både gratis- och betalförsäkringarna. Du hittar vår jämförelse här.

En gravidförsäkring täcker inte allt

Det är ett vanligt missförstånd att en gravidförsäkring ersätter allt som är kopplat till graviditet och förlossning. Förväntningen är att man har ett fullgott skydd om det skulle uppstå komplikationer som leder till livslånga besvär. Så är det inte, gravidförsäkringarnas omfattning varierar visserligen men generellt sett finns det många luckor. Ingen gravidförsäkring ersätter t ex sterilitet om du på grund av komplikationer skulle tvingas operera bort livmodern.

Vad ingår i en gratis gravidförsäkring?

En gratis gravidförsäkring innehåller en olycksfallsförsäkring för den gravida och barnet, men med låga ersättningsbelopp. Komplikationer som kan uppstå under en graviditet och förlossning, exempelvis foglossning och bristningar, räknas inte som olycksfall och ersätts därför inte. Det som ersätts är rena olycksfallsskador som inte är kopplade till graviditeten, till exempel om du skulle ramla och bryta benet.

En gratis gravidförsäkring innehåller också en livförsäkring. Om barnet eller en av föräldrarna dör betalas det ut en engångssumma på mellan 10 000  och  50 000 kr.

Vad ingår i en gravidförsäkring som man betalar för?

Viktigast, rent ekonomiskt, är att det i en gravidförsäkring som man betalar för ingår en ersättning på 50 000 kr om barnet föds med vissa diagnoser som man inte upptäckt under graviditeten. Vilka diagnoser som ersätts varierar mellan bolagen men det kan handla om CP-skada, allvarliga hjärtfel eller Downs syndrom.

En gravidförsäkring som man betalar för kan även ge viss ersättning till mamman vid graviditets- och förlossningskomplikationer. Det är bara vissa komplikationer som ersätts och då med 1 000 – 3 000 kr. Du kan få ersättning för exempelvis havandeskapsförgiftning, svår bristning och svår blodförlust.

Försäkringarna innehåller också ett visst skydd om barnet blir sjukt under de första sex månaderna och det kan finnas möjlighet att få ersättning om man behöver ligga på sjukhus under graviditeten eller första tiden med bebisen.

En försäkring kostar mellan 1 095 och  1 500 kr beroende på vilket bolag du väljer.

Får alla gravida köpa en gravidförsäkring?

Ja, alla gravida kan teckna en gravidförsäkring. Det finns inga krav på en hälsodeklaration, det vill säga att du ska lämna uppgifter om din hälsa innan du tecknar försäkringen.

När börjar gravidförsäkringen gälla?

Tidpunkten för när gravidförsäkringen börjar gälla varierar när det gäller den gravida och barnet. För barnet börjar försäkringen ofta att gälla från vecka 22-23 av graviditeten och i en del fall från förlossningen. För den gravida börjar försäkringen i en del fall att gälla tidigare än så. I vår jämförelse kan du läsa under ”När gäller försäkringen?” för att se skillnader mellan de olika försäkringarna. Du hittar vår jämförelse av gravidförsäkringar här.

Du bör välja och betala för en gravidförsäkring före ditt rutinultraljud eftersom vissa bolag ersätter diagnoser som barnet har och som visar sig på rutinultraljudet i vecka 18-20. En förutsättning är att försäkringen är tecknad och betald före ultraljudet. 

Kan jag teckna flera gravidförsäkringar?

Du kan teckna flera gravidförsäkringar - hur många du vill. Om du drabbas av något kan du ha rätt till ersättning från alla. Var medveten om att du genom att bli kund godkänner marknadsföring från bolagen.

Finns det fördelar med att välja samma försäkringsbolag för gravid- och barnförsäkringen?

Det kan finnas fördelar med att välja samma försäkringsbolag för gravid- och barnförsäkringen. Vissa försäkringsbolag erbjuder möjlighet att teckna en barnförsäkring utan att du behöver lämna uppgifter om barnets hälsa om du har haft gravidförsäkring i bolaget. Det innebär att du inte riskerar att barnet nekas försäkring. Vissa försäkringsbolag erbjuder också premierabatt på barnförsäkringen under det första året.

Går en gravidförsäkring över i en barnförsäkring?

En gravidförsäkring går inte över i en barnförsäkring utan du måste aktivt välja att teckna en barnförsäkring. En försäkring täcker aldrig en skada eller sjukdom som har visat sig innan försäkringen började gälla. En barnförsäkring börjar gälla tidigast när ni lämnar BB. 

Räcker det med gravidförsäkringen under barnets första sex månader?

En barnförsäkring har ett mycket mer omfattande skydd för barnet än en gravidförsäkring. En gravidförsäkring räcker inte. Därför ska du så snart som möjligt teckna en barnförsäkring.

Vad ska man tänka på när barnet är fött?

Teckna barnförsäkring så snabbt som möjligt. Anledningen är att barnförsäkringen inte ersätter en sjukdom eller skada som upptäckts innan du ansökte och du minskar risken att nekas barnförsäkring.

Ta dig gärna tid under graviditeten och titta på vår jämförelse av barnförsäkringar eftersom du kommer att ha fullt upp när bebisen väl är här.