Försäkrat intresse - vem äger mopeden?

Försäkringsbolaget kan neka att betala ersättning vid en skada om det inte är försäkringstagaren som är den verklige ägaren och huvudsaklige användaren av mopeden.

Ägare och brukare

I försäkringsvillkoren står det att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger mopeden.

Ägare (civilrättslig ägare) är den som verkligen äger fordonet och har ett intresse av att försäkra det. Med ägare menas den som drabbas ekonomiskt vid en skada och kan bestämma om fordonet till exempel ska säljas.

Det innebär att det inte räcker att vara ägare på pappret för att få ersättning från försäkringen om det inträffar en skada. Om till exempel en mormor registrerar mopeden på sig och försäkrar den trots att det är barnbarnet som egentligen äger den så betalas ingen ersättning om mopeden exempelvis blir stulen.

I de allra flesta försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsaklige användaren (brukaren) av mopeden. Brukare är den som använder fordonet och behöver inte vara samma person som ägaren eller föraren.

Undantag för omyndig

Om du är omyndig och saknar mopedkörkort ska din vårdnadshavare registreras som ägare och försäkra mopeden. När du har tagit körkort ansvarar du själv för att registrera dig som ägare och försäkra mopeden.

Bevisning

Det är du som kräver ersättning från försäkringsbolaget som ska visa att du faktiskt äger mopeden och är den som huvudsakligen använder den. Det kan du göra genom att till exempel visa att det är du som betalat den samt betalar kostnader för bensin, reparationer och försäkring.