Hyra ut din bostad

Till exempel Airbnb har gjort det enkelt för privatpersoner att få kontakt med varandra när de vill hyra eller hyra ut lägenheter, stugor med mera. Samtidigt har det blivit svårare att veta vem som är  konsument i lagens mening och därför skyddad av konsumentlagstiftningen. Det finns anledning för dig som ska hyra eller hyra ut något att tänka på vad du har för försäkringsskydd.

Hyra ut själv

Vanliga hemförsäkringar ger inte ett tillräckligt skydd vid uthyrning eftersom de inte är avsedda för det. Om du ska hyra ut din bostad bör du upprätta ett kontrakt mellan dig och hyresgästen och eventuellt en inventarieförteckning och ett besiktningsprotokoll. Kontraktet bör också reglera vad som händer om hyrestagaren råkar skada dina saker eller något annat i bostaden. Det är du som måste bevisa att skadorna inte fanns före uthyrningen utan att de har orsakats av hyresgästen.

Informera försäkringsbolaget om uthyrningen

Även med ett kontrakt är det viktigt att ditt försäkringsbolag informeras om dina planer att hyra ut.

När du vill hyra ut din lägenhet ska du alltid se till att få ett intyg med godkännande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Det intyget skickar du till ditt försäkringsbolag. Hyr du ut din villa skickar du in ett påskrivet hyresavtal.

Ett par försäkringsbolag (Dina och If) har valt att erbjuda tilläggsförsäkringar som ett komplement till hemförsäkringen vid uthyrning.

Om hyresgästen stjäl dina saker

Du kommer inte att få någon ersättning från din vanliga hemförsäkring om din hyresgäst stjäl något från bostaden. Anledningen är att alla hemförsäkringar har som villkor att en tjuv ska ha tagit sig in utan lov och så är det ju inte när hyresgästen  använt nyckeln.

Du kan få problem med ersättning även om det inte är hyresgästen som har begått stölden, eftersom det är svårare att bevisa stöld när du inte bor i bostaden och har uppsikt över dina saker.

Om ditt försäkringsbolag erbjuder en uthyrningsförsäkring som tillägg till din hemförsäkring kan du däremot utvidga stöldskyddet så att det också omfattar stöld från hyresgäster.

Om hyresgästen skadar dina saker

Som hyresvärd har du inget skydd i din hemförsäkring för skador på dina saker när du hyr ut. Därför bör du alltid ta bort de saker som har ett högt värde eller som du annars är rädd om.

Om din hyresgäst har en egen hemförsäkring med ett allriskskydd, kan hyresgästen däremot använda sin hemförsäkring om han råkar skada dina saker som han hyr eller lånar i din bostad. En hemförsäkring omfattar nämligen normalt även hyrda eller lånade saker vid t.ex. en brandskada, men för att få ersättning för saker som går sönder av misstag/otur krävs ett allrisktillägg.

Om hyresgästen skadar din bostad

Ingen försäkring ger ersättning för "vanligt" slitage eller ens vanvård. För att få ersättning för sådant bör du skriva ett avtal med din hyresgäst där ni sinsemellan kommer överens om hur slitage på din bostad eller dina kvarlämnade saker ska ersättas. Ta eventuellt en depositionsavgift som du betalar tillbaka om allt är som det ska efter hyrestidens slut.

Hyresgäst som agerat vårdslöst

Om din hyresgäst skulle agera mycket vårdslöst så att hela byggnaden, eller till exempel kök och badrum, skadas kan det gå att få ersättning från din hyresgästs ansvarsförsäkring. En sådan ingår i alla svenska hemförsäkringar men kan däremot vara ett tillägg i utländska hem- eller reseförsäkringar. Det är därför viktigt att du kontrollerar om din hyresgäst är täckt av någon form av ansvarsförsäkring.

Brand och läckage

Om din bostad genom en olyckshändelse skadas under uthyrningstiden kan du få ersättning om skadan är en ersättningsbar händelse i din egen villa-, fritidshus- eller bostadsrättsförsäkring, som t.ex. brand eller läckage.

Svårt att använda ditt rättskydd

Om du hyr ut din bostad regelbundet kan uthyrningen ses som förvärvsmässig. Skulle du då hamna i tvist med hyresgästen kan du inte använda rättsskyddet i din hemförsäkring, eftersom det bara gäller för dig som privatperson.

Hyra ut via en tjänst

När du hyr ut via en tjänst kan det ingå någon typ av försäkring som du automatiskt får genom att använda tjänsten. Airbnb erbjuder till exempel en "värdgaranti" och en "värdförsäkring".

Värdgarantin ersätter enligt uppgift skador på privata ägodelar och på bostaden. Värdförsäkringen kan också ersätta mer speciella krav från hyresgästen, som att hen begär ersättning för en kroppsskada, till exempel efter ett fall.

Observera att du inte blir försäkringstagare. Uthyrningstjänsten bestämmer godtyckligt om skador skall anmälas och ersättas. Skyddet är begränsat.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå