2023-07-12 Blogg

Behöver du verkligen hjälp av ett ombudsföretag för att få försäkringsersättning?

Numera finns det flera olika företag som erbjuder sig att ta hand om kontakten med försäkringsbolag och begära ersättning åt dig. Men de tar betalt för sina tjänster och i de allra flesta fall klarar du det själv.

Typsituationen kan vara att du råkat ut för en mindre olycksfallsskada, är stressad eller rådvill, och känner dig osäker på om du kommer att få rätt ersättning från alla försäkringar du omfattas av.  

Ombudsföretag tar betalt, i form av att de drar av en procentsats från den ersättning du får. Den kan variera mellan 17,5 procent och 30 procent. Sen sätter vissa ombudsföretag ett ”tak” i kronor så att det inte ska kosta dig mer än t.ex. 30 000 kr. Och skulle du inte ha rätt till någon ersättning, brukar företagen inte ta betalt alls. Så ett smidigt sätt att få hjälp skulle en del säga, eller dyrt och onödigt? Det är alltid en risk att bli kategorisk men jag tycker att det finns skäl att vara skeptisk till behovet.

Du ska kunna driva de allra flesta ärenden själv

Här är skälen till att jag själv är skeptisk till ombud som tar procent av ersättningen:

  • Trettio procent är en betydande del av ersättningen som du kan gå miste om, även 17,5 procent. Det finns också en risk att ombudsföretagen i högre grad åtar sig ”lätta” ärenden där du ändå skulle fått ersättning utan problem.

  • Skadehanteringen ska inte ta så lång tid och du ska kunna klara den själv. Försäkringsbolagen är skyldiga att lämna aktiv hjälp och service, enligt en branschrekommendation. Av Svenskt Kvalitetsindex undersökning av försäkringar framgår att försäkringsbolagens skadehantering överlag får relativt goda betyg.

  • Även om du anlitar ett ombud måste du ändå själv agera genom att ge samma information till ombudet som du skulle gett direkt till försäkringsbolaget. En dialog mellan dig och försäkringsbolaget är en direkt kontaktväg. Förs dialogen i stället mellan dig, ombudet och försäkringsbolaget blir det ytterligare en part och risken för missförstånd kan öka, åtminstone i teorin.

  • Inom försäkringsbranschen finns många etablerade och kostnadsfria vägar för omprövning. Säger försäkringsbolaget nej och du inte är nöjd med beslutet, kan du först begära en intern omprövning. Du kan också gå till Personförsäkringsnämnden, Trafikskadenämnden, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd och Allmänna reklamationsnämnden. På så sätt kan du nästan alltid få en kostnadsfri, utomstående bedömning. Se vår guide Klaga i ett försäkringsärende för mer info.

  • Vi har fått en del klagomål på ombudsföretagen som gäller passivitet, att de kan vara svåra att nå och att tjänsten kan vara svår att säga upp.

  • Det behöver inte vara så svårt att själv hitta vilka försäkringar man kan anmäla till (se tips nedan).

I grund och botten handlar det om att försäkringar faktiskt borde vara, och oftast är, så enkla att man kan ha kontakten med försäkringsbolaget själv. Att en del konsumenter anser sig behöva ombud för ”enklare fall” är ett slags misslyckande för branschen.

Hittar jag försäkringarna själv då?

Om ombudet kan hitta försäkringar du inte visste att du hade, skulle det kunna finnas ett värde i att anlita dem. Här har branschen utmaningar att ge bättre hjälp till konsumenter, eftersom det inte finns något centralt register över samtliga försäkringar som en person omfattas av. Men på vår webbplats kan tipsen på sidan Hitta dina försäkringar vara en bra start. Du kan också, kostnadsfritt, fråga oss på Konsumenternas Försäkringsbyrå om vägledning.

Och tänk i korthet så här: Om skadan eller olyckan hände t.ex. 2022. Vilka försäkringar betalade du för då? Du kan oftast spåra dina försäkringar via betalningar, t ex i din internetbank. Men de försäkringar du har men som ingår i något annat kan vara svårare att hitta. Ingår t.ex. några försäkringar i din fackförbundsavgift? Eller har du gruppförsäkringar via din arbetsgivare, förening eller någon annan grupp eller klubb? Är du medförsäkrad i en försäkring som någon annan betalar för, t ex din make, maka eller sambo? Och är det ett barn som skadats – gäller då skolförsäkringen som finns i kommunen?

Det här är centrala frågor och fångar upp mycket! Tänk på att om du hittar flera möjliga försäkringar, ska du anmäla skadan till samtliga.

Vad kan du missa?

Om vi vänder på frågan. Vad är det vanligt att konsumenter missar? Här är några konkreta och vanliga exempel:

  • Missar att man kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada. Generellt är det ett misstag att tro att man bara kan få ersättning från en försäkring. För direkta kostnader -  ja, men för bestående besvär eller ärr är dubbel ersättning möjlig, eller trippel om du råkade ha tre försäkringar.

  • Missar skolförsäkringen. Skolförsäkringen kan ofta gälla dygnet runt och inte bara under skoltiden. Man kan få ersättning från den även om man också har en privat barnförsäkring.

  • Missar gruppförsäkringar. Du glömmer att anmäla skadan till gruppförsäkringar, via arbetsgivare eller fackförbund, t.ex. för olycksfall.

  • Missar vad som är olycksfall. Olycksfall är ibland ett bredare begrepp än man kan tro, t.ex. är trafikolyckor och överfall även att räkna som olycksfall Jfr detta blogginlägg.

Summering – ombudsföretag eller inte?

Du kan oftast hantera ditt skadeärende och eventuell omprövning själv. Det ska inte vara mer komplicerat än att beskriva vad som hänt med dina egna ord och vem känner till ditt ärende bättre än du själv? Jag säger inte att det är fel med denna typ av ombud, marknaden är fri, men man bör vara försiktig. Risken är att du ger bort din ersättning till någon annan i onödan.

Frågan är alltså om du ska anlita ett ombud eller inte, och i enklare ärenden borde du inte behöva det. För komplicerade personskador är så klart mer befogat med ett ombud. För skador i trafiken finns också en rätt till ombud och vid tvister kan du ofta använda rättsskyddet i din hemförsäkring för att betala för ett ombud.

Vill du ha ett ombud så finns det många som inte tar en andel av ersättningen, utan i stället via en timpenning som visserligen kan vara hög. Intressant i sammanhanget är att det knappas kan anses förenligt med god advokatsed att ta betalt på det sättet (se advokatsamfundets regler sid 41). Nu är de ombud jag talar om inte advokater, och gör inget otillåtet. Men helt klart kan prismodellen ifrågasättas.

Till sist. Vårt budskap är att du i de allra flesta fall inte behöver ett ombud. Du kan ändå ditt ärende bäst själv och oftast fungerar kontakten med försäkringsbolaget bra. Visst kan det vara en fråga var man har sina försäkringar, men kom ihåg att vi kan ge hjälp där, och att den hjälpen är gratis.

 

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.