2023-03-10 Blogg

Du ska anmäla olycksfall oftare än du tror

En typisk skada som ersätts i en olycksfallsförsäkring är att du t.ex. cyklar omkull eller halkar och slår dig. Men även andra situationer, där du får ersättning från en annan försäkring, kan samtidigt också vara olycksfall. Till exempel är det så i trafikolyckor, överfall eller om du blivit biten av en hund. 

I flera situationer kan en olycksfallsförsäkring ge kompletterande ersättning. Hos vissa försäkringsbolag ersätts t.ex. fästingbett och solsting som olycksfall, men försäkringsbolagen gör olika bedömningar.

Vad är ett olycksfall?

I grunden bedöms vad som är ett olycksfall väldigt lika i hela branschen, dvs oavsett vilket försäkringsbolag du har. Kravet är att skadan ska uppstått genom ”ett plötsligt, oförutsett, ofrivilligt yttre våld”. Inre skador, som t.ex. en muskelbristning, ersätts däremot inte.

Sedan blir variationen större. Men hos de flesta försäkringsbolag kanäven fästingbett, solsting, värmeslag, vridvåld mot knän eller en hälsena som går av ersättas som olycksfall.

Några vanliga situationer du kan missa!

I de situationer där en annan försäkring i första hand ersätter skadan kan du se din eller dina olycksfallsförsäkringar som komplement. Men ingen skada anmäls dit med automatik, du måste själv göra det. Anmäl alltså också till olycksfallsförsäkringen om du råkat ut för:

 • Trafikolycka
  Trafikförsäkringen ger via fordonet den primära ersättningen, men en trafikolycka är också ett olycksfall
 • Överfall
  Här finns en ersättningsmöjlighet genom det överfallsskydd som ingår i din egen hemförsäkring.
 • En hund har bitit dig
  Det går ofta att få skadestånd via hundägarens hemförsäkring, men glöm inte att begära ersättning från dina egna olycksfallsförsäkringar.
 • Övrigt
  Även fästingbett kan vara något man inte direkt förknippar med ett olycksfall, och ingen annan försäkring är inblandad. Men anmäl det också!

I de här situationerna är det framför allt om det blir ärr, eller andra bestående besvär, som olycksfallsförsäkringarna kan ge ersättning. Men även ersättning för kostnader kan bli aktuella om det inte går att få via den primära försäkringen.

Du kan få ersättning från flera olika försäkringar!

Har du till exempel tre olycksfallsförsäkringar kan du få ersättning från alla tre vid bestående besvär. Men kostnader får du bara från ett håll.

Om du inte vet vilka försäkringar du har, kan du ta hjälp av vår checklista för att hitta dem: Checklista - Så hittar du dina försäkringar

Särskilt gruppförsäkringar kan vara lätta att missa.

Läs också mer om olycksfallsförsäkringar på vår webbplats och jämför olycksfallsförsäkringar

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.