2022-09-29 Blogg

Behöver man en hemförsäkring när man flyttar till ett äldreboende?

Hur ska man tänka kring försäkringar när en äldre närstående flyttar till ett äldreboende eller anpassat boende? Behövs det fortfarande en hemförsäkring till exempel? Om personen drabbats av en sjukdom som Alzheimers, gör det skillnad? Och kan man via en fullmakt eller anhörigbehörighet sköta försäkringarna åt sin anhöriga?

Hemförsäkring är troligen nödvändig ändå

Den som flyttar till ett äldreboende har ju ofta få saker med sig och reseskyddet är inte aktuellt längre. Varför ska man då ha en hemförsäkring, kanske många tänker?

Då är det viktigt att komma ihåg att en hemförsäkring innehåller mycket mer än ett skydd för själva hemmet. Den är en paketförsäkring som även innehåller till exempel ansvarsskydd och rättsskydd, något som nästan alltid kan bli aktuellt.

Ansvarsskyddets syfte är att utreda och betala skadeståndskrav. Skulle man till exempel orsaka en brand- eller vattenskada kan den delen av försäkringen vara viktig. En inte helt ovanlig situation är att äldre glömmer att slå av spisen eller duschen, och det är inte uteslutet att de råkar skada någon annan på boendet. Om det är en del av en sjukdom, där personen inte längre kan sägas vara vårdslös och utkrävas skadestånd, är det visserligen en annan sak. Men det kan ändå vara bra att ha ett försäkringsskydd ifall ett krav kommer.

Välja en basförsäkring?

Med det sagt; nog finns det ofta skäl för äldre på ett boende att välja en mer basal hemförsäkring, snarare än en så kallad Stor eller Extra försäkring med alla tillägg. Man kan också fundera på att välja en försäkring med högre självrisk för på så sätt att få en lägre premie. Men allt beror så klart på situationen. Har en person många värdefulla smycken eller annan egendom med sig talar det i stället för att man bör ha ett allriskskydd i sin försäkring, vilket ingår i mer omfattande försäkringar eller kan väljas som tillägg till en basförsäkring.

Hur ersätts stöld med nyckel?

Hur försäkringsbolagen ersätter stöld som skett med nyckel varierar. Med stöld med nyckel menas när vårdpersonal har nyckel till bostaden (i gruppboenden, vårdboenden eller hos dem som har hemtjänst). För att man då ska få ersättning krävs att det ingår i grundskyddet, eller att ett allriskskydd ingår i försäkringen. Kom ihåg att grundskyddet ger ett lite bredare skydd och ofta har högre försäkringsbelopp än ett allrisktillägg. Du kan se ersättningsbeloppen i vår jämförelse av hemförsäkringar, Hel översikt, och under rubriken ”Egendomsskydd i bostaden”.

Övriga försäkringar?

Frågan om den som flyttar till ett boende ska behålla sin olycksfallsförsäkring kan också dyka upp. En sådan försäkring kan vara värdefull att ha, särskilt om personen har en ökad risk att råka ut för fallskador på grund av ålder eller sjukdom. Vissa olycksfallsförsäkringar upphör dock vid en viss ålder och då bör man i stället för att behålla en som kanske snart upphör fundera på att byta till en som gäller livet ut, om det är möjligt. Se vår jämförelse av olycksfallsförsäkringar.

Visst kan ”sjukdomsrelaterade” olycksfall leda till att man inte får ersättning, om sjukdomen orsakade fallet, men utgångspunkten är att det ofta är ett ersättningsbart olycksfall om man ramlar. Många gånger uppstår kanske inte så höga kostnader, men särskilt tandskador kan ändå bli dyra och eventuellt då ersättas av försäkringen.

Att hjälpa till som anhörig via fullmakt eller anhörigbehörighet

Ett sätt att hjälpa en anhörig är att ta hand om allt som gäller försäkringar via en fullmakt. Personen kan ju sakna egen förmåga på grund av hög ålder eller sjukdom. Men det gäller att skriva fullmakten i tid, gärna genom att skriva en framtidsfullmakt. Har den anhöriga väl blivit sjuk kan det vara omöjligt att få lämna fullmakt åt någon annan.

Utformningen kan man ta hjälp med eller skriva själv. Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå har uppfattningen att ”vanliga” fullmakter och framtidsfullmakter fungerar hos försäkringsbolagen, även om det förekommer att de vill ha fullmakten enligt en egen mall.

Är man nära anhörig kan anhörigbehörighet istället fungera. Då behövs inte en fullmakt på samma sätt. Här kan du läsa mer om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

Några försäkringstips vid flytt till äldreboende

  • Hemförsäkringens ansvarsskydd och rättsskydd är viktiga att ha.
  • Man kan inte räkna med att boendets försäkringar räcker.
  • Lås gärna in värdesaker och smycken, i t.ex. ett värdeskåp.
  • Framtidsfullmakt, vanlig fullmakt och anhörigbehörighet ska fungera mot försäkringsbolagen.
  • Läs mer om vilka försäkringar du behöver i vår guide Vilka försäkringar behöver jag?

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.