2016-06-17

Har du drabbats av översvämning?

Alla villa- och fritidshusförsäkringar kan ersätta skador efter en översvämning men det du får betala i form av självrisk och eventuella åldersavdrag varierar mellan bolagen.

En förutsättning för att en skada ska betraktas som en översvämningsskada är att den uppstår i samband med skyfall. Med det menas att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn.

Försäkringarna ersätter skador på din villa eller fritidshus när skadorna orsakats av att vattnet rinner in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster. Eller om det inomhus trängt upp vatten genom någon avloppsledning. Skador som däremot beror på dålig dränering ersätts inte. Inte heller skador som drabbar tomtmarken.

Om det skulle vara så att du inte kan bo kvar i ditt hus medan skadan åtgärdas så har alla försäkringsbolag möjlighet att ersätta merkostnader för annat boende.

Skillnader i självrisker och åldersavdrag

Självriskerna för översvämningsskador varierar mellan försäkringsbolagen. Ett bolag tar inte ut någon självrisk alls, medan vissa bolag tillämpar en fast självrisk på mellan
1 500 kr upp till 10 000 kr. Andra bolag tar ut en procentuell självrisk av skadekostnaden, vanligen 10 eller 20 %.

- I princip finns det inga skillnader mellan bolagen vilken sorts översvämningsskador de ersätter, säger Maja Snödahl, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Men bolagen kan göra åldersavdrag om de skadade byggnadsdelarna inte är nya, tillägger Peter Stark, också jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det innebär att ersättningen minskas med olika belopp beroende på hur gammal egendomen är. Det maximala åldersavdrag som bolagen gör vid en och samma skada varierar mellan
10 000 kr och 105 000 kr. Det är alltså bättre med ett bolag som bara gör åldersavdrag med 10 000 kr, avslutar han.

Här kan du jämföra skillnader i åldersavdrag och självrisker för villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar.

Läs vår medarbetare Gustav Jonssons blogginlägg om kommunens ansvar vid översvämningar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå