2017-06-29

Framtidsfullmakt – ny sorts fullmakt från den 1 juli 2017

Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av att du blir sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Reglerna för framtidsfullmakter införs den 1 juli 2017.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden. Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

- Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga angelägenheter, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Vad som gäller för framtidsfullmakter, till exempel vilka uppgifter som behöver finnas, beskrivs på en ny faktasida här på webbplatsen. Där framgår också vilka krav som ställs på fullmaktshavare.

- Det finns åtskilliga formella krav på en framtidsfullmakt, fortsätter Eva Lindström. Till exempel måste du vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten. Sedan ska det också tydligt framgå vad fullmakten är avsedd för och vem eller vilka som är fullmaktshavare.


Läs mer på vår faktasida Framtidsfullmakter.


Du kan också läsa om framtidsfullmakter i Svenska Bankföreningens faktablad om framtidsfullmakter.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå